About Us

About University

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України № 717 від 28 квітня 1999 року «Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» і цього Статуту.

 

Головною метою ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

 

Головними завданнями ліцею є : 

- виховання громадянина України; 

 

- формування особистості ліцеїста, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 

 

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- забезпечення набуття ліцеїстами знань та навичок з військової та фізичної підготовки;

 

- виховання у ліцеїстів високих моральних якостей, дициплінованості, любові до військової служби та професії офіцера на основі військово-професійної орієнтації;

 

- підготовка фізично здорових, вольових осіб, спроможних переносити труднощі військової служби.

 

Log in