Навчальний план

Навчальний план

Uncategorised

Навчальний план

  • Автор: pvsli2
  • Категорія: Uncategorised
  • Перегляди: 3131

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступеня військово-спортивного профілю навчання для дітей віком з 13 років. В ліцеї навчається 311 ліцеїстів у 12 класах. З них: 52 – у 8-х класах, 95 – у 9-х класах, 90 – у 10-х класах, 74 – у 11-х класах.

У 2018/2019 навчальному році ліцей працюватиме за шестиденним робочим тижнем.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» та рекомендацій МОН України 2018/2019 навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний план Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.2011 № 1392, на основі державних освітніх стандартів і зразків освітніх навчальних програм, курсів, дисциплін, відповідно до вимог нормативних актів, що визначають обов’язковий мінімум змісту та вимоги до рівня підготовки учнів за відповідною освітньою програмою. Структурно-освітня програма ліцею – це сукупність освітніх програм ІІ-ІІІ рівнів навчання (базової загальної середньої освіти та профільної загальної середньої освіти). Навчальний план розроблено:

-       для 8-9-х класів – на основі Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;

-       для 10 класів – на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018 №408 (для 10-х класів, Державний стандарт 2011 року);

-       для 11 класів – на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018 №406 (для 11-х класів, Державний стандарт 2004 року);

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602) учні 9-х та 11-х класів складають державну підсумкову атестацію.

Враховуючи профіль ліцею, відповідно до навчальної програми з предмету «Захист Вітчизни» (профільний рівень), інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 №1/9-61 у 10-х класах в період з 28.05.19 по 08.06.19 проводяться військово-польові збори. Річна оцінка з предмету «Захист Вітчизни» у 10 класах виставляється, враховуючи результати підсумкового іспиту військово-польових зборів.

Навчальний план включає в себе інваріантну  та  варіативну складову. Враховуючи профіль ліцею, відповідно до наказу МОН України  від 20.04.2018 №405 у 8-х та 9-х класах здійснено перерозподіл годин між освітніми галузями інваріантної складової: за рахунок зменшення кількості годин  трудового навчання, зарубіжної літератури, основ здоров’я збільшено кількість годин на вивчення алгебри та фізичної культури. У 10-11 класах вводяться спарені уроки, відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №408, №406 частину годин варіативної складової збільшено на вивчення окремих предметів інваріантної складової, а саме: української та іноземної мов, математики, історії України та Захисту Вітчизни.

Варіативна частина навчального плану включає в себе:

додатковий час на вивчення таких навчальних предметів:

-         українська мова;

-         іноземна мова;

-         історія України;

-         алгебра;

-         геометрія;

-         математика;

-         Захист Вітчизни (10-11 кл);

введення курсів за вибором:

-         Захист Вітчизни (8-9 кл);

-         історія українського війська (8-9, 11кл.);

факультативні заняття:

-         християнська етика (8-9, 11 кл.);

-         синтаксис сучасної української мови. Просте речення (8 кл.);

-         мова, як генетичний код народу (9 кл.);

-         методи розв’язування задач з фізики (11 кл.);

-         готуємось до ЗНО (11 кл.)

            Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» та від 08.04.2016 №401 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року №128» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за №645/ 28775, листа МОН України №1/9-322 від 18.05.2018 «Розяснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей» вводиться поділ класів на групи при вивченні української мови, іноземної мови, інформатики, фізичної культури та трудового навчання.

 З метою підготовки ліцеїстів до подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах вводяться спарені уроки з профільних предметів: фізичної культури та Захисту Вітчизни, з предметів інваріантної складової.

Навчання в ліцеї здійснюється за навчальними програмами (додаток 1) затвердженими наказами МОН України: для 8-9 класів відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 №1407; для 10-11 класів – наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2016 № 826. Відповідно до Листа МОН України №14.1/12-1-437 предмет «Захист Вітчизни» у 8-9 класах викладається за Програмою для ліцеїстів 8-9 класів Прикарпатського ВСЛІ «Захист Вітчизни» (Мартинюк М.Л.,  Грубальський Р.Б.), для 10-11 класах – відповідно до наказу МОН України від 23.10.2017 №1407 за Навчальною програмою «Захист Вітчизни» для навчальних закладів системи загальної середньої освіти (профільний рівень).

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради працює в режимі повного дня, таблиця розподілу навчального часу, передбаченого на додаткове опрацювання навчальних дисциплін відображається у графіку консультаційних занять. Кількість часу для додаткового опрацювання для кожного класу не перевищує норми, визначені ДСанПіН 5.5.2.008-01 у частині виконання домашніх завдань

 

Навчальний план ІІ ступеня на 2018/2019 н.р.

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

8-А

8-Б

9-А

9-Б

9-В

9-Г

Українська мова

2

2

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Історія України

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

Основи правознавства

 

 

1

1

1

1

Мистецтво

1

1

1

1

1

1

Алгебра

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

Геометрія

2

2

2

2

2

2

Біологія

2

2

2

2

2

2

Географія

2

2

1,5

1,5

1,5

1,5

Фізика

2

2

3

3

3

3

Хімія

2

2

2

2

2

2

Інформатика

2

2

2

2

2

2

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Трудове навчання

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Фізична культура

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Разом

28+3,5

28+3,5

29,5+3,5

29,5+3,5

29,5+3,5

29,5+3,5

Варіативна складова

3

3

3

3

3

3

Курси за вибором:

2

2

2

2

2

2

Захист Вітчизни

1

1

1

1

1

1

Історія українського війська

1

1

1

1

1

1

Факультативні заняття:

1

1

1

1

1

1

Мова, як генетичний код народу

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

Синтаксис сучасної української мови. Просте речення.

0,5

0,5

 

 

 

 

Християнська етика

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Гранично допустиме навантаження на одного учня

35

35

36

36

36

36

Всього (без урахування поділу класів на групи)

34,5

34,5

36

36

36

36

 

 

 

Начальник Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату

Івано-Франківської обласної ради

полковник                                                                          М.Л. Мартинюк

 

 

 

 

Навчальний план ІІІ ступеня на 2018/2019 н.р.

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

10-А

10-Б

10-В

11-А

11-Б

11-В

Базові предмети

27

27

27

 

 

 

Українська мова

2

2

2

1+1

1+1

1+1

Українська література

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна  література

1

1

1

1

1

1

Іноземна мова

2+1,5

2+1,5

2+1,5

3+0,5

3+0,5

3+0,5

Історія України

1,5

1,5

1,5

1,5+0,5

1,5+0,5

1,5+0,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

Громадянська освіта

2

2

2

 

 

 

Економіка

 

 

 

1

1

1

Художня культура

 

 

 

0,5

0,5

0,5

Людина і світ

 

 

 

0,5

0,5

0,5

Алгебра

 

 

 

2+1

2+1

2+1

Геометрія

 

 

 

1+1

1+1

1+1

Математика

3+2

3+2

3+2

 

 

 

Біологія

 

 

 

1,5

1,5

1,5

Екологія

 

 

 

0,5

0,5

0,5

Біологія і екологія

2

2

2

 

 

 

Географія

1,5

1,5

1,5

 

 

 

Психологія

 

 

 

1

1

1

Фізика

 

 

 

2

2

2

Астрономія

 

 

 

0,5

0,5

0,5

Фізика і астрономія

3

3

3

 

 

 

Хімія

1,5

1,5

1,5

1

1

1

Фізична культура

3+2

3+2

3+2

5

5

5

Захист Вітчизни

1,5+3,5

1,5+3,5

1,5+3,5

2+1

2+1

2+1

Вибірково-обовязкові предмети

2

2

2

 

 

 

Інформатика

1

1

1

1

1

1

Технології

 

 

 

1

1

1

Мистецтво

1

1

1

 

 

 

Разом

29+9

29+9

29+9

30+5

30+5

30+5

Варіативна складова

 

 

 

3

3

3

Курси за вибором:

 

 

 

1

1

1

Історія українського війська

 

 

 

1

1

1

Факультативні заняття:

 

 

 

2

2

2

Методи розв’язування задач з фізики

 

 

 

0,5

0,5

0,5

Готуємось до ЗНО

 

 

 

1

1

1

Християнська етика

 

 

 

0,5

0,5

0,5

Гранично допустиме навантаження на одного учня

33

33

33

36

36

36

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

38

38

38

38

38

38

 

Начальник Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату

Івано-Франківської обласної ради

полковник                                                                           М.Л. Мартинюк

Додаток 1

 

Перелік навчальних програм

 

з/п

Автор та назва програми

Клас вивчення

Установа, котра затверджувала або схвалювала

Дата затвердження чи схвалення

Вихідні дані протоколу органу

1

2

3

4

5

6

1         

Українська мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

 (5-9 класи)

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН

від 07.06.2017 №804;

від 23.10.2017 №1407

2         

Українська мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

10-11

Міністерство освіти і науки України

2016

Наказ МОН України від 14.07.2016 №826

3         

Українська література

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

5-9 класи

8-9

Міністерство освіти і науки України

2012

(зі змінами 2015-2017)

Наказ МОН України від 07.06.2017 №804

4         

Українська література Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

10-11 класи

Рівень стандарту

10-11

Міністерство освіти і науки України

2011

2016

Відповідно до Постанови Кабміну України від 23.11.2011 №1392, Концепції «Нової української школи»

5         

Збірник програм курсів за вибором і факультативів з укр.. мови / заг. редакц. К.В Таранік-Ткачук

8-10

Міністерство освіти і науки України

2010

Лист №14/18-Г-361

6         

Зарубіжна література

Програми із зарубіжної літератури для 5-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

8-9

Міністерство освіти і науки України

2012

(зі змінами 2015-2017)

Наказ МОН України від 07.06.2017 №804

7         

Зарубіжна література

Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Рівень стандарт

10-11

Міністерство освіти і науки України

2011

2016

Відповідно до Постанова Кабміну України від 23.11.2011 №1392, Концепції Нової української школи,

наказ МОН України

від 14.07.2016

№ 826

8         

Іноземні мови для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ Міністерства освіти і науки України  від 23.10.2017 №1407

9         

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи Іноземна мова (Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень)

10-11

Міністерство освіти і науки України

2016

Накази Міністерства  освіти і науки України

від 27.08.2010 №834,

від 07.07.2016

№ 826

10     

Правознавство. Навчальна програма для 9 класу з основ правознавства для загальноосвітніх навчальних закладів

9

Міністерство освіти і науки України                                  

2016

2017

Наказ Міністерства  освіти і науки України від 07.06.2017 №804

11     

Правознавство (рівень стандарту) (Палійчук Н.Й, Котюк І. І

10-11

Міністерство освіти і науки України

2010

2016

Накази Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010

№ 1021 зі змінами, внесеними

наказом МОН від 14.07.2016 №826

12     

Людина і світ. 11 клас

11

Міністерство освіти і науки України

2010  

Наказ МОНУ

від 28.10.2010

№ 1021

13     

Історія України 5-9 класи.

Навчальна програма з історії для загальноосвітніх навчальних закладів

8-9

Міністерство освіти і науки України

2012

2015

2017

Накази Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 №585, від 13.01.2017 №52,

від 10.02.2017 №201,

від 07.06.2017 №804

14     

Історія: Україна і світ

10-11

Міністерство освіти і науки України

2010

2016

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016

 № 826

 

15     

Програма «Історія українського війська»

Авт. Нищак О.М., Гуцуляк Н.Ю.

8-11 кл.

Івано-Франківський ОІППО

2012

Витяг з протоколу №3 засідання науково-методичної ради ОІППО

16     

Всесвітня історія Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Всесвітня історія. 5-9 класи» (зі змінами)

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН

від 07.06.2017 №804;

від 23.10.2017 №1407

17     

Всесвітня історія

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія 10-11 класи. Рівень стандарту.

10-11

Міністерство освіти і науки України

2009

2016

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016

 № 826

 

18     

Громадянська освіта

Навчальна програма інтегрованого курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів

10

Міністерство освіти і науки України

2016

Наказ Міністерства  освіти і науки України

від 07.07.2016

№ 826

19     

Географія. Навчальна програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України від 07.06.2017 №804

20     

Географія. 10 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень.

Київ, 2010.

10

Міністерство освіти і науки України

2010

2016

Накази Міністерства освіти і науки України

від 28.10.2010

№ 1021,

від 14.07.2016

№ 826

21     

Навчальна програма  з економіки для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень.

11

Міністерство освіти і науки України

2010

Наказ МОНУ

від 28.10.2010

№ 1021

22     

Основи здоров’я. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН України

від 07.06.2017 №804

23     

Біологія. Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія. 6-9 класи»

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

24     

Біологія і екологія

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти

10-11 класи

Рівень стандарту

10-11

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України

від 23.10.2017

 № 1407

25     

Математика.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика 5–9 класи»

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН України

від 10.02.2017 №201,

від 07.06.2017 №804;

від 23.10.2017 №1407

26     

Навчальна програма з математики

(алгебра і початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту

10-11

Міністерство освіти і науки України

2010

2016

Накази Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010

№ 1021,

від 14.07.2016

№ 826

27     

Інформатика

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України

від 07.06.2017 №804

28     

Інформатика. Навчальна програма   вибірково-обовязкового предмету для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту)

10-11

Міністерство освіти і науки України

2011

2016

Відповідно до Постанови Кабміну України від 23.11.2011 №1392, Концепції «Нової української школи»

29     

Хімія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія 7-9 класи (оновлена)

 

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України від 07.06.2017 №804

30     

Хімія

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти

10-11 класи

Рівень стандарту

10-11

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України

від 23.10.2017

№ 1407

 

31     

Фізика.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи»

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН України

від 07.06.2017 №804;

від 23.10.2017 №1407

32     

Фізика

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів

10-11 класи

Рівень стандарт

 

10-11

Міністерство освіти і науки України

2011

2016

Відповідно до Постанови Кабміну України від 23.11.2011 №1392, Концепції Нової української школи,

наказ МОН України

від 14.07.2016 №826

33     

Астрономія. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарт.

10-11

Міністерство освіти і науки України

2011

2016

 

Відповідно до Постанови Кабміну України від 23.11.2011 №1392, Концепції Нової української школи

34     

Фізична культура. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН

від 10.02.2017 №201,

від 13.01.2017 №52,

від 07.06.2017 №804

35     

Фізична культура Навчальна програма Фізична культура Профільний рівень

10-11 класи

10-11

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України

від 22.03.2017

№ 451

36     

Трудове навчання. 5-9 класи.  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН

від 10.02.2017 №201,

від 07.06.2017 № 804

37     

«Захист Вітчизни» Програма для ліцеїстів 8-9 класів Прикарпатського ВСЛІ. Мартинюк М.Л.,  Грубальський Р.Б.

8-9

Міністерство освіти і науки України

21.03.2014

Лист МОН України №14.1/12-1-437

38     

Навчальна програма «Захист Вітчизни». Для навчальних закладів системи загальної середньої освіти (профільний рівень)

10-11

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України

від 23.10.2017

№ 1407

39     

Програма «Основи християнської етики для учнів 1-11 класів». Львів:Свічадо.

8-11

Рекомендована  Міністерство освіти та науки України

2015

 

 

 

Лист МОН

від 16.07.2015 №1/ІІ-10027

40     

Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання. Математика. Частина ІІ. Профільне навчання/Упор. Н. С. Прокопенко, О. П. Вашуленко, О. В. Єргіна. –Х.:Вид-во «Ранок», 2-11. -384 с. –(Факультативи та курси за вибором)

10-11

Міністерство освіти і науки України

2010

Наказ МОН України

від 28.10.2010

№ 1021

41     

Методи розв’язування задач з фізики. (Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії.  6-12 класи. — X.: Вид. група «Основа», 2009.)

10-11

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 19.06.2009  №1/11-4349)

2009

Лист № 1/11-4349

42     

Навчальна програма «Мистецтво. 5-9 класи» Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. (авт. Л. Масол, О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова, Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новикова, Н. Овіннікова)

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН України
від 10.02.2017 №52,

від 07.06.2017 №804

43     

 «Художня культура» рівень стандарту

10-11

Міністерство освіти і науки України

2010

Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021

44     

Технології

10-11 класи

Рівень стандарту

10-11

Міністерство освіти і науки України

2010

Наказ МОН України

від 28.10.2010

№ 1021

 

 

Перелік  підручників

 

№ з/п

Назва книги

Автори

Клас

Видавництво

Рік

1     

Українська мова (підручник)

Аврааменко О.М., Т.В.Борисюк,

Поштаренко О.М

8

К.: «Генеза»

2016

2     

Аврааменко О.М.

9

К.: «Генеза»

2017

3     

Глазова О., Кузнецов Ю.

10

К.: «Зодіак-Еко»

2010

4     

Заболотний О.В.,            Заболотний В.В.

11

К.: «Генеза»

2011

5     

 

 

Українська література

Слоньовська О.В.

8

К.: «Генеза»

2016

6     

Авраменко О.М.

9

К.: «Генеза»

2017

7     

Авраменко О.М.,             Пахаренко В.І.

10

К.: «Грамота»

2010

8     

Мовчан Р.В.,

Авраменко О.М.

11

К.: «Грамота»

2011

9     

Зарубіжна література

Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В.

8

К.: «Генеза»

2016

10     

.Ковбасенко Ю.І, Ковбасенко Л.В.

9

К.: «Генеза»

2017

11     

Звиняцьковський В.Я.,

Свербілева Т.Г.

10

К.: «Освіта»

2010

12     

Ісаєва О.О.,

Клименко Ж.В.

11

Х.: «Сиция»

2011

13     

Історія України

Власов В.С.

8

К.: «Генеза»

2016

14     

Гісем О.В., Мартинюк О.О.

9

Х.: «Ранок»

2017

15     

Кульчицький С.В.,

Лебедєва Ю.Г.

10

К.: «Генеза»

2010

16     

Пометун О.І.; Гупак Н.М.

11

К.: «Освіта»

2011

17     

 

 

Всесвітня історія

Гісем О.В., Мартинюк О.О.

8

Х.: «Ранок»

2016

18     

Гісем О.В., Мартинюк О.О.

9

Х.: «Ранок»

2017

19     

П. Полянський

10

К.: «Генеза»

2010

20     

Ладиченко Т.В.

11

К.: «Грамота»

2011

21     

 

Основи правознавства

Філіпенко Т.В.,

Сутковий В.Л.,

9

К.: «Генеза»

2017

22     

Гавриш С.Б., Сутковий В.Л., Філіпенко Т.В.

10

К.: «Генеза»

2010

23     

Людина і світ

Назаренко Н.В.

11

Х.: «Оберіг»

2012

24     

Англійська мова

Карп’юк О.Д.

8

Т.: «Астон»

2016

25     

Карп’юк О.Д.

9

Т.: «Астон»

2017

26     

Карп’юк О.Д.

10

Т.: «Астон»

2010

27     

Плахотник В.М.,

Мартинова Р.Ю.

11

Т.: «Астон»

2004

28     

Німецька мова

Сотников С.І.,.

Гоголєва Г.В

8

Х.: «Ранок»

2016

29     

Сотников С.І.,

Гоголєва Г.В.

9

Х.: «Ранок»

2017

30     

Басай Н.П.

10

К.: «Освіта»

2010

31     

Басай Н.П.

11

К.: «Освіта»

2010

32     

Алгебра

Бевз Г.П., Бевз Г.В.

8

Х.: «Фоліо»

2016

33     

Істер О.І.

9

К.: «Освіта»

2017

34     

Нелін С.П.

10

Х.: «Гімназія»

2010

35     

Нелін С.П., Долгова О.Є.

11

Х.: «Гімназія»

2011

36     

Геометрія

Бевз Г.П., Бевз Г.В., Владімірова Н.Г.

8

К.: «Фоліо»

2016

37     

Істер О.І.

9

К.: «Освіта»

2017

38     

Біляніна О.Я., Білянін Г.І., Швець В.О.

10

К.:  «Генеза»

2010

39     

Бевз Г.П., Бевз Г.В.,

Владімірова Н.Г.,

Владіміров В.М.

11

 К.: «Генеза»

2011

40     

Інформатика

Бондаренко О.О., Ластовецький В.В.,.Пилипчук О.П.

8

Х.: «Ранок»

2016

41     

Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.

9

Х.: «Ранок»

2017

42     

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,

Шакотько В.В.

10

 К.: «Генеза»

2010

43     

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,

Шакотько В.В.

11

К.: «Генеза»

2012

44     

Фізика

Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О.,. Божинова Ф.Я.,

Кірюхіна О.О.

8

Х.: «Ранок»

2016

45     

Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О.,. Божинова Ф.Я.,

Кірюхіна О.О.

9

Х.: «Ранок»

2017

46     

Бар’яхтар В.Г.,

Божинова Ф.Я.

10

Х.: «Ранок»

2010

47     

Сиротюк В.Д.

11

Х.: «Сиция»

2006

48     

Хімія

Буринська Н.М.

8

К.: «Педагогічна думка»

2016

49     

Буринська Н.М.,

Величко Л.П.

9

К.: «Педагогічна думка»

2017

50     

Попель П.П., Крикля Л.С.

10

Т.: «Академія»

2010

51     

Лашевська Г.А.

11

К.: «Генеза»

2006

52     

Захист Вітчизни

К. Пашко; І. Герасимов; Ю. Щирба; М. Фукя

Наказ МОН України №235 від 16.03.2011р.

11

Х.: «Сиция»

 

2012

53     

Основи здоров’я

Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Гурська О.К.

8

К.: «Генеза»

2016

54     

Поліщук Н.М.

9

К.: «Генеза»

2017

55     

Трудове навчання (технічні види праці)

Терещук А.І., Захаревич М.І.

8

К.: «Літера ЛТД»

2016

56     

Терещук А.І.

9

К.: «Літера ЛТД»

2017

57     

Географія

Бойко В.М, Дітчук І.Л., Заставецька Л.Б.

8

Кам-Под.: «Абетка»

2016

58     

Бойко В.М, Дітчук І.Л., Гринюк Т.А., Смаль І.В., Харенко І.М.

9

Кам-Под.: «Абетка»

2017

59     

Біологія

Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М.

8

К.: «Генеза»

2016

60     

Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.

9

К.: «Генеза»

2017

61     

Балан П.Г.

10

К.: «Генеза»

2010

62     

Балан П.Г.

11

К.: «Генеза»

2006

63     

Астрономія

Пришляк М.П.

11

Х.: «Ранок»

2006

64     

Екологія

Царик Л.П.

11

К.: «Генеза»

2006

65     

Економіка

Радіонова І.Ф.

11

Кам-Под.: «Аксіома»

2006

66     

Мистецтво

Назаренко Н.В., Чєн Н.В., Галєгова Д.О.

8

Х.: «Оберіг»

2016

67     

Назаренко Н.В., Чєн Н.В., Севастьянова Д.О., Мерзлікіна М.М.

9

Х.: «Оберіг»

2017

68     

Художня культура

Назаренко Н.В.

11

Х.: «Оберіг»

2006

 

 

 

Додаток 2

Таблиця розподілу навчального часу,

передбаченого на додаткове опрацювання навчальних дисциплін

у другій половині дня

 

Клас

Консультації

з предмета

Час проведення

Самопідготовка

Час проведення

8-А

Українська мова

Математика

Географія

Мистецтво

Іноземна мова

Заруб. література

Фізика

Історія

Біологія, ОЗ

Хімія

Інформатика

Захист Вітчизни

Понеділок 16.10-16.55

Вівторок    16.10-16.55

Вівторок    15.15-16.00

Середа       15.15-16.00

Середа       16.10-16.55

Понеділок 16.10-16.55

Четвер        16.10-16.55

Четвер        16.10-16.55

Вівторок    15.15-16.00

Середа        15.15-16.00

Пятниця    15.15-16.00

Пятниця    16.10-16.55    

Щоденно згідно розкладу занять на наступний день

17.00-17.45

18.00-18.45

19.00-19.45

8-Б

Українська мова

Математика

Географія

Мистецтво

Іноземна мова

Заруб. література

Фізика

Історія

Біологія, ОЗ

Хімія

Інформатика

Захист Вітчизни

Понеділок 16.10-16.55

Вівторок    16.10-16.55

Вівторок    15.15-16.00

Середа       15.15-16.00

Середа       16.10-16.55

Понеділок 16.10-16.55

Четвер        16.10-16.55

Четвер        16.10-16.55

Вівторок    15.15-16.00

Середа       15.15-16.00

Пятниця    15.15-16.500

Пятниця    16.10-16.55    

Щоденно згідно розкладу занять на наступний день

17.00-17.45

18.00-18.45

19.00-19.45

9-А

Українська мова

Математика

Географія

Мистецтво

Іноземна мова

Заруб. література

Фізика

Історія

Біологія, ОЗ

Хімія

Інформатика

Захист Вітчизни

Понеділок 16.10-16.55

Вівторок    16.10-16.55

Вівторок    15.15-16.00

Середа        15.15-16.00

Середа        16.10-16.55

Понеділок  16.10-16.55

Четвер        16.10-16.55

Четвер        16.10-16.55

Вівторок    15.15-16.00

Середа        15.15-16.00

Пятниця    15.15-16.00

Пятниця    16.10-16.55    

Щоденно згідно розкладу занять на наступний день

17.00-17.45

18.00-18.45

19.00-19.45

 

Українська мова

Математика

Географія

Мистецтво

Іноземна мова

9-Б Заруб. література

Фізика

Історія, основи прав.

Біологія, ОЗ

Хімія

Інформатика

Захист Вітчизни

Понеділок  16.10-16.55

Вівторок     16.10-16.55

Пятниця    16.10-16.55

Середа        15.15-16.00

Четвер        16.10-16.55

Понеділок  16.10-16.55

Пятниця    15.15-16.00

Четвер        16.10-16.55

Середа        16.10-16.55

Вівторок     15.15-16.00

Пятниця    15.15-16.00

Понеділок  16.10-16.55

Щоденно згідно розкладу занять на наступний день

17.00-17.45

18.00-18.45

      19.00-19.45

9-В

Українська мова

Математика

Географія

Мистецтво

Іноземна мова

Заруб. література

Фізика

Історія, основи прав.

Біологія, ОЗ

Хімія

Інформатика

Захист Вітчизни

Понеділок  16.10-16.55

Вівторок     16.10-16.55

Пятниця    16.10-16.55

Середа        15.15-16.00

Четвер        16.10-16.55

Понеділок  16.10-16.55

Пятниця    15.15-16.00

Четвер        16.10-16.55

Середа        16.10-16.55

Вівторок     15.15-16.00

Пятниця    15.15-16.00

Понеділок  16.10-16.55

Щоденно згідно розкладу занять на наступний день

17.00-17.45

18.00-18.45

19.00-19.45

9-Г

Українська мова

Математика

Географія

Мистецтво

Іноземна мова

Заруб. література

Фізика

Історія, основи прав.

Біологія, ОЗ

Хімія

Інформатика

Захист Вітчизни

Понеділок  16.10-16.55

Вівторок     16.10-16.55

Пятниця    16.10-16.55

Середа        15.15-16.00

Четвер        16.10-16.55

Понеділок  16.10-16.55

Пятниця    15.15-16.00

Четвер        16.10-16.55

Середа        16.10-16.55

Вівторок     15.15-16.00

Пятниця    15.15-16.00

Понеділок  16.10-16.55

Щоденно згідно розкладу занять на наступний день

17.00-17.45

18.00-18.45

19.00-19.45

10-А

Українська мова

Математика

Географія

Іноземна мова

Заруб. література

Фізика

Історія, правознавство

Біологія

Хімія

Інформатика

Захист Вітчизни

Пятниця    15.15-16.00

Четвер        16.10-16.55

Середа        16.10-16.55

Вівторок     15.15-16.00

Пятниця    15.15-16.00

Понеділок  16.10-16.55

Середа        15.15-16.00

Четвер        16.10-16.55

Понеділок  16.10-16.55

Понеділок  16.10-16.55

Вівторок     16.10-16.55

Щоденно згідно розкладу занять на наступний день

17.00-17.45

18.00-18.45

19.00-19.45

10-Б

Українська мова

Математика

Географія

Іноземна мова

Заруб. література

Фізика

Історія, правознавство

Біологія

Хімія

Інформатика

Захист Вітчизни

Пятниця    15.15-16.00

Четвер        16.10-16.55

Середа        16.10-16.55

Вівторок     15.15-16.00

Пятниця    15.15-16.00

Понеділок  16.10-16.55

Середа        15.15-16.00

Четвер        16.10-16.55

Понеділок  16.10-16.55

Понеділок  16.10-16.55

Вівторок     16.10-16.55

Щоденно згідно розкладу занять на наступний день

17.00-17.45

18.00-18.45

19.00-19.45

10-В

Українська мова

Математика

Географія

Іноземна мова

Заруб. література

Фізика

Історія, правознавство

Біологія

Хімія

Інформатика

Захист Вітчизни

Пятниця    15.15-16.00

Четвер        16.10-16.55

Середа        16.10-16.55

Вівторок     15.15-16.00

Пятниця    15.15-16.00

Понеділок  16.10-16.55

Середа        15.15-16.00

Четвер        16.10-16.55

Понеділок  16.10-16.55

Понеділок  16.10-16.55

Вівторок     16.10-16.55

Щоденно згідно розкладу занять на наступний день

17.00-17.45

18.00-18.45

19.00-19.45

11-А

Українська мова

Математика

Економіка

Іноземна мова

Заруб. література

Фізика

Історія

Біологія

Хімія

Захист Вітчизни Інформатика

Четвер        16.10-16.55

Понеділок  16.10-16.55

Понеділок  16.10-16.55

Вівторок     16.10-16.55

Середа        16.10-16.55

Вівторок     15.15-16.00

Пятниця    15.15-16.00

Понеділок  16.10-16.55

Середа        15.15-16.00

Четвер        16.10-16.55

Пятниця    15.15-16.00

Щоденно згідно розкладу занять на наступний день

17.00-17.45

18.00-18.45

19.00-19.45

11-Б

Українська мова

Математика

Економіка

Іноземна мова

Заруб. література

Фізика

Історія

Біологія

Хімія

Інформатика

Захист Вітчизни

Четвер        16.10-16.55

Понеділок  16.10-16.55

Понеділок  16.10-16.55

Вівторок     16.10-16.55

Середа        16.10-16.55

Вівторок     15.15-16.00

Пятниця    15.15-16.00

Понеділок  16.10-16.55

Середа        15.15-16.00

Четвер        16.10-16.55

Пятниця    15.15-16.00

Щоденно згідно розкладу занять на наступний день

17.00-17.45

18.00-18.45

19.00-19.45

11-В

Українська мова

Математика

Економіка

Іноземна мова

Заруб. література

Фізика

Історія

Біологія

Хімія

Інформатика

Захист Вітчизни

Четвер        16.10-16.55

Понеділок  16.10-16.55

Понеділок  16.10-16.55

Вівторок     16.10-16.55

Середа        16.10-16.55

Вівторок     15.15-16.00

Пятниця    15.15-16.00

Понеділок  16.10-16.55

Середа        15.15-16.00

Четвер        16.10-16.55

Пятниця    15.15-16.00

Щоденно згідно розкладу занять на наступний день

17.00-17.45

18.00-18.45

19.00-19.45

План освітньої роботи

  • Автор: pvsli2
  • Категорія: Uncategorised
  • Перегляди: 3159

І РОЗДІЛ

Впродовж 2017/2018 навчального року робота Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради була спрямована на виконання Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIIІ, що набув чинності від 28.09.2018 , Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами відповідно до наказу МОНУ від 05.09.2017 № 2145-VIII, ВВР, 2017), Листа МОН № 1/9-554 від 13.10.17 року «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»», Національної доктрини розвитку освіти, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, керівних документів Міністерства освіти і науки України, «Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою», Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки інших чинних законодавчих та нормативних документів. Ліцей здійснював свою діяльність відповідно до Статуту ліцею. В ліцеї розпочали навчання 320 ліцеїстів, закінчили навчання 295, за навчальний рік відраховано – 25 ліцеїстів, у січні 2018 року під час добору зараховано на вакантні місця 12 ліцеїстів.

З  18 по 23 червня 2018 року в ліцеї проводились вступні випробування з метою набору у 8-і класи учнів на 2018/2019  навчальний рік та добору на вакантні місця у 9-і та 10-і класи.

Всього було подано 39 заяв у 8-ий клас, 24 – у 9-ий, 27 – у 10-й клас. До першого іспиту з фізичної культури не з’явилися у 8-й клас три вступники (Барложецький І., Полтавський Д., Усин С.), у 9-й клас – один (Скурчак Я.), у 10 – (два Радченко О., Кацура О.). На високий рівень фізичну культуру у 8-х класах не склав жоден ліцеїст, у 9-х – один (Урдей Р.), у 10-х класах здали 5 ліцеїстів, що становить 20% загальної кількості. На початковому рівні у 8-ий клас випробування з української мови (диктант) та математики не написав жоден абітурієнт (у минулому році 7,7% з укр.мови та 8,3% з математики). У 9-х класах бал початкового рівня з української мови здобув Бабінов М., балів високого рівня не було. Серед 24 вступників у 10 клас 8 абітурієнтів написали диктант на достатній рівень, початкового рівня не було. На високий рівень диктант у 8-х класах написав Бородайкервич О. Середній бал успішності вступу у 8-й клас становив: з української мови – 6,1 (на 0,2  бали нижче минулого року),  з математики – 5,6 бали (на 0,9 бали краще, ніж  в минулому році). Серед 24 вступників у 9 клас подолали вступні іспити 20 абітурієнтів. З української мови середній бал успішності становив – 5,2, що на 0,2 бала краще  минулого року, з математики – 4,2 (на 0,5 бали гірше минулого року). Дещо краще справились із завданнями абітурієнти 10-х класів. Середній бал успішності з української мови у 10-х класах становив 5,8 ( на 0,8 краще минулого року); з математики – 5,8 бали (на 1,8 бала краще).  З вищезазначеного можна зробити висновок про кращий рівень підготовки абітурієнтів 9-10 класів 2018 року вступу.

Відповідно до Правил прийому, у зв’язку з наявністю вакантних місць та поданими заявами батьків, для забезпечення набору у 8-10 класи, з погодження директора департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, з 20 по 22 серпня 2018 року було проведено додатковий набір.  Подано у 8-й клас 18 заяв, у 9-й – 12 заяв, у 10-ий клас – 17 заяв. У 8 клас 2 абітурієнти (Деренюк М., Симків Р.) не зявилися на вступні випробування

Результати вступних випробувань у ІІ потоці такі:

-         8-і класи: бал високого рівня з фізичної культури – Полтавський Д., балів початкового рівня нема; середній бал з української мови – 5,4 (на 0,7 бала нижче, ніж в першому потоці), з математики – 5,1 (на 0,5 бала нижче, ніж в першому потоці);

-         9-і класи: бал високого рівня з фізичної культури – Кіріца Д., балів початкового рівня нема; середній бал з української мови – 4,3 (на 0,9 гірше, ніж у першому потоці), з математики – 4,2 (як і у першому потоці),

-         10-і класи: 5 абітурієнтів не з’явилися до першого іспиту (Кацура О., Лучко В., Магас Л., Радченко Я., Семенюк Ю.), бал високого рівня з фізичної культури – Григорак С., Рим М., балів початкового рівня нема; середній бал з української мови – 6,3 (на 0,5 бала краще, ніж в першому потоці), з математики – 4,3 (на 1,5 бали нижче, ніж в першому потоці).

Слід відзначити, що окремі абітурієнти додатково займалися протягом канікул, однак зосередили основні зусилля на підготовці вступних випробувань з української мови.       

          У 2017/2018 навчальному році випущено з 11-х класів 72 ліцеїста. З них:

-       Академія СВ м. Львів  - 7

-       ХУПС –  4

-       Національний університет оборони України ім. І. Черняховського – 1

-       ВІ КНУ – 3

-       ЖВІР – 2

-       Військовий інститут телекомунікацій – 5

-        Національна  академія ВС – 6

-       Львівський державний університет БЖД – 4

-       Академія ДПрС – 2

-       Академія НГУ – 3,       – Коледж ДСНС м. Вінниця -1

-        

Результати вступу

 випускників Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату 2018 року

 до навчальних закладів силових структур

 

Профіль закладу

11-А

11-Б

11-В

Всього

%

Навчальні заклади Міністерства оборони

7

6

9

22

30,5

Навчальні заклади Національної гвардії

1

2

-

3

4,1

Навчальний заклад державної Прикордонної служби

-

1

1

2

2,7

Навчальні заклади МВС

-

2

4

6

8,3

Навчальні заклади ДСНС

3

2

5

6,9

Навчальні заклади СБУ

-

-

-

Всього

11

11

16

38

52,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльний аналіз вступу випускників 2011-2018 років

 

Профіль   ВНЗ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ВНЗ МО

14%

5,6%

3,9%

20,8%

43%

41%

32,6%

30,5%

ВНЗ інших силових структур

15%

6,7%

19,7%

23,9%

10,4%

18,1%

39,1%

22%

Всього

29%

12,3%

23,6%

44,7%

54,5%

59,1%

71,7%

52,7%

 

Довідка з профорієнтації випускників ПВСЛІ 2018 року

 

 

11-А

11-Б

11-В

Всього

%

Кількість випускників

23

26

23

72

 

Назва закладу

         

Національний університет оборони України ім. І. Черняховського

-

-

1

1

4,5%

Харківський національний університет повітряних сил

1

1

2

4

18%

Військовий інститут ім. Корольова (м.Житомир)

1

-

1

2

9%

Національна академія Сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного

2

3

2

7

31,8%

Військовий інститут КНУ ім. Т. Шевченка

1

1

1

3

13,6%

Військовий інститут телекомуніцій та інформатизацій ім. Героїв Крут

2

1

2

5

22,7%

ВСЬОГО:

7/30,4%

6/23%

9/39,1%

22/30,5%

100%

Національна академія Національної гвардії України

1

2

-

3

4,1

Національна академія державної Прикордонної служби  України ім. Б. Хмельницького

-

1

1

2

2,7

Національна академія ВС

-

2

4

6

8,3

Львівський державний університет БЖ

3

2

5

6,9

Всього

11/47,8%

11/42,3%

16/69,6%

38/52,7%

 

 

З девятих класів випущено 77 ліцеїстів. Продовжують навчання: 63 – у 10-х класах денної школи, 1 – у 10 класі вечірньої школи при ЗЗСО, 12 – у  ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

Порівняльний аналіз успішності ліцеїстів  та якості знань

 

Навчальний рік

Всього навчалося на кінець року

 

 

Навчальні досягнення

Високий  рівень 10-12 балів

%

Достатній  рівень     7-9 балів

%

Середній рівень     4-6 балів

%

Початковий рівень          1-3 бали

%

2013/2014

307

1350

19,7

3561

51,8

1932

28,1

20

0,3

2014/2015

319

1032

18

2918

51,1

1736

30,4

27

0,5

2015/2016

287

641

10,82

3045

51,3

2196

36,9

58

0,98

2016/2017

299

835

14,1

2902

52,2

2013

32,5

67

1,2

2017/2018

295

752

12,9

1808

31,1

3224

55,4

33

0,6

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльний аналіз успішності ліцеїстів  та якості знань (таблиця 3) дає змогу стверджувати, що за останній рік знизився високий та достатній рівень навчальних досягнень ліцеїстів, разом з тим зросла кількість балів  середнього рівня. Схвально, що зменшився відсотковий показник балів початкового рівня. За рейтингом складеним Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2018 року та оприлюдненим Українським центром оцінювання якості освіти серед 329  шкіл Івано-Франківської області Прикарпатський ВСЛІ посів 187 місце (в минулому році серед 309 шкіл – 93 місце), з середнім показником здачі ЗНО – 90% та середнім балом по предметах – 101,4 ( в минулому році – 105,4).

 Робота педагогічного колективу у 2018/2019 н.р. спрямована на підбір форм та методів роботи, що забезпечуватимуть покращення результатів здачі ЗНО-2019, а саме:

a)     Робота з питання відповідності оцінювання  рівня навчальних досягнень ліцеїстів Критеріям оцінювання та відповідна діяльність  вчителів;

b)    науково-методична робота щодо забезпечення рівня навчальних досягнень ліцеїстів відповідно до вимог ЗНО (пробне тестування за технологією ЗНО, методичні декади, Тижні основ наук тощо)

Освітній процес у ліцеї організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості ліцеїстів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, які б відповідали їхнім потенційним можливостям із врахуванням специфіки діяльності ліцею. Реалізація складових навчального плану здійснювалась за державними та авторськими програмами. Навчальний процес у ліцеї здійснюється українською мовою, відповідно до навчального закладу запроваджується профільне вивчення предмету «Захист Вітчизни», фізичної культури.

         Більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу сприяє використання інноваційних  та інформаційно-комунікаційних технологій (вчителі інформатики та математики –  Ільницька Н.Б., Тимків Н.М., Юринець О.Л., Дудин Н.В., фізичної культури – Войчишин В.І.,   Данилевич Н.П.,Самборський П.В., фізики – Логутенков Ю. В., географії –Дякун Н.Р.,  хімії – Заводовська Н.М., Захисту Вітчизни – Куцань М.Н., Грубальський Р.Б., Кухта Р.П., Вінтоняк В.В., Кітнюк В.А., християнської етики – Гринів Р.Л., німецької мови –   Малейко М.Д., англійської мови – Білічак Г.В., Ковальчук М.М.).

      У 2017/2018 навчальному році ДПА з обовязкових предметів: української мови, математики та/або історії України проходила у формі ЗНО. На вибір випускник мав можливість пройти ДПА з предмету за вибором. Результати ДПА, а також статистичні та регіональні дані здачі ЗНО з української мови, що відбулося 24 травня 2018 року, з математики, що відбулося 22 травня 2018 року, історії України, що відбулося 06 червня 2018 року, фізики (11 червня 2018), біології (04 червня 2018), географії (08 червня 2018), англійської (01 червня 2018) та німецької (29 травня 2018) мов наведено у наступних таблицях. 

Українська мова ДПА-2018

Вчитель

Клас

Учнів у класі

Здавали ДПА

Результати річного оцінювання за рівнем навчальних досягнень

Результати здачі ДПА у формі ЗНО

за рівнем навчальних досягнень

Різниця, якісного показника

%

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Кисляк Л.Я.

11-А

23

23

-

16

7

-

30%

4

16

2

1

13%

-17%

Кисляк Л.Я.

11-Б

26

26

-

22

4

-

15%

7

15

4

 

15%

0%

Кисляк Л.Я.

11-В

23

23

-

16

7

-

30%

4

11

8

-

35%

+5%


Українська мова ЗНО-2018

 

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

РІК ЗДАЧІ

ПРЕДМЕТ

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

2016

Савчин Г.Д.

Українська мова

61

4,92

26,23

36,07

22,95

9,84

0,00

2017

Яремин О.М.

Українська мова

74

4,05

20,27

45,95

22,97

6,76

0,00

2018

Кисляк Л.Я.

Українська мова

72

13,89

37,50

25,00

16,67

6,94

0,00

 

Навчальний заклад/регіон

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

ПВСЛІ

72

13,89

37,50

25,00

16,67

6,94

0,00

Івано-Франківська обл.

12563

18,16

24,36

18,53

15,16

12,55

11.24

Україна

(військово-спортивний профіль)

2192

4,01

19,48

28,88

25,50

15,33

6,80

Україна

323358

14.51

23,11

19,96

16,93

14,60

10,89

Математика ДПА-2018

 

Вчитель

Клас

Учнів у класі

Здавали ДПА

Результати річного оцінювання за рівнем навчальних досягнень з алгебри з числа тих , хто здавав ДПА

Результати здачі ДПА у формі ЗНО

за рівнем навчальних досягнень

Різниця, %

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Ільницька Н.Б.

11-А

23

15

-

11

4

-

27%

2

14

-

-

0%

-27%

Романець С.П.

11-Б

26

24

-

18

4

2

25%

9

15

-

-

0%

-25%

Ільницька Н.Б.

11-В

23

15

-

9

6

-

40%

2

10

3

-

20%

-20%

Математика ЗНО-2018

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат

Кількість

осіб,
які взяли

участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

РІК ЗДАЧІ ЗНО

ПРЕДМЕТ

   

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

2016

Романець С.П.

Юринець О.Л.

МАТЕМАТИКА

52

23,08

26,92

40,38

3,85

5,77

0,00

2017

Риндич О.В.

Кібаш Н.М.

Юринець О.Л.

МАТЕМАТИКА

63

9,52

38,10

22,22

22,22

7,94

0,00

2018

Ільницька Н.Б.

Романець С.П.

МАТЕМАТИКА

62

24,19

58,06

9,68

8,06

0,00

0,00

 

Навчальний заклад/регіон

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

 

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

 

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

 

ПВСЛІ

62

24,19

58,06

9,68

8,06

0,00

0,00

 

Івано-Франківська обл.

2802

19.56

24.80

16.38

17.02

12.96

9.28

 

Україна

(військово-спортивний профіль)

1718

19.50

36.96

20.37

14.09

6.40

2.68

 

Україна

106484

18.59

24.69

16.65

17.04

13.78

9.25

                                 

 

Історія ДПА-2018

 

Вчитель

Клас

Учнів у класі

Здавали ДПА

Результати річного оцінювання за рівнем навчальних досягнень з числа тих, хто здавав ДПА

Результати здачі ДПА у формі ЗНО

за рівнем навчальних досягнень

Різниця, %

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Губарчук М.М.

11-А

23

23

-

10

13

-

57%

-

14

6

3

39%

-18%

Губарчук М.М.

11-Б

26

25

-

22

3

-

14%

2

16

7

-

32%

+18%

Губарчук М.М.

11-В

23

19

-

13

6

-

32%

2

10

7

-

37%

+5%

 

 

 

 

Історія ЗНО-2018

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

РІК ЗДАЧІ ЗНО

ПРЕДМЕТ

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

2016

Нищак О.М.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

52

9,62

28,85

30,77

21,15

7,69

1,92

2017

Нищак О.М.

Краюшкіна Н.Ю.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

61

4,92

37,70

24,59

27,87

4,92

0,00

2018

Губарчук М.М.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

70

18,57

30,00

27,14

20,00

4,29

0,00

 

Навчальний заклад/регіон

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

[100;120)