План освітньої роботи

І РОЗДІЛ

Впродовж 2017/2018 навчального року робота Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради була спрямована на виконання Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIIІ, що набув чинності від 28.09.2018 , Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами відповідно до наказу МОНУ від 05.09.2017 № 2145-VIII, ВВР, 2017), Листа МОН № 1/9-554 від 13.10.17 року «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»», Національної доктрини розвитку освіти, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, керівних документів Міністерства освіти і науки України, «Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою», Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки інших чинних законодавчих та нормативних документів. Ліцей здійснював свою діяльність відповідно до Статуту ліцею. В ліцеї розпочали навчання 320 ліцеїстів, закінчили навчання 295, за навчальний рік відраховано – 25 ліцеїстів, у січні 2018 року під час добору зараховано на вакантні місця 12 ліцеїстів.

З  18 по 23 червня 2018 року в ліцеї проводились вступні випробування з метою набору у 8-і класи учнів на 2018/2019  навчальний рік та добору на вакантні місця у 9-і та 10-і класи.

Всього було подано 39 заяв у 8-ий клас, 24 – у 9-ий, 27 – у 10-й клас. До першого іспиту з фізичної культури не з’явилися у 8-й клас три вступники (Барложецький І., Полтавський Д., Усин С.), у 9-й клас – один (Скурчак Я.), у 10 – (два Радченко О., Кацура О.). На високий рівень фізичну культуру у 8-х класах не склав жоден ліцеїст, у 9-х – один (Урдей Р.), у 10-х класах здали 5 ліцеїстів, що становить 20% загальної кількості. На початковому рівні у 8-ий клас випробування з української мови (диктант) та математики не написав жоден абітурієнт (у минулому році 7,7% з укр.мови та 8,3% з математики). У 9-х класах бал початкового рівня з української мови здобув Бабінов М., балів високого рівня не було. Серед 24 вступників у 10 клас 8 абітурієнтів написали диктант на достатній рівень, початкового рівня не було. На високий рівень диктант у 8-х класах написав Бородайкервич О. Середній бал успішності вступу у 8-й клас становив: з української мови – 6,1 (на 0,2  бали нижче минулого року),  з математики – 5,6 бали (на 0,9 бали краще, ніж  в минулому році). Серед 24 вступників у 9 клас подолали вступні іспити 20 абітурієнтів. З української мови середній бал успішності становив – 5,2, що на 0,2 бала краще  минулого року, з математики – 4,2 (на 0,5 бали гірше минулого року). Дещо краще справились із завданнями абітурієнти 10-х класів. Середній бал успішності з української мови у 10-х класах становив 5,8 ( на 0,8 краще минулого року); з математики – 5,8 бали (на 1,8 бала краще).  З вищезазначеного можна зробити висновок про кращий рівень підготовки абітурієнтів 9-10 класів 2018 року вступу.

Відповідно до Правил прийому, у зв’язку з наявністю вакантних місць та поданими заявами батьків, для забезпечення набору у 8-10 класи, з погодження директора департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, з 20 по 22 серпня 2018 року було проведено додатковий набір.  Подано у 8-й клас 18 заяв, у 9-й – 12 заяв, у 10-ий клас – 17 заяв. У 8 клас 2 абітурієнти (Деренюк М., Симків Р.) не зявилися на вступні випробування

Результати вступних випробувань у ІІ потоці такі:

-         8-і класи: бал високого рівня з фізичної культури – Полтавський Д., балів початкового рівня нема; середній бал з української мови – 5,4 (на 0,7 бала нижче, ніж в першому потоці), з математики – 5,1 (на 0,5 бала нижче, ніж в першому потоці);

-         9-і класи: бал високого рівня з фізичної культури – Кіріца Д., балів початкового рівня нема; середній бал з української мови – 4,3 (на 0,9 гірше, ніж у першому потоці), з математики – 4,2 (як і у першому потоці),

-         10-і класи: 5 абітурієнтів не з’явилися до першого іспиту (Кацура О., Лучко В., Магас Л., Радченко Я., Семенюк Ю.), бал високого рівня з фізичної культури – Григорак С., Рим М., балів початкового рівня нема; середній бал з української мови – 6,3 (на 0,5 бала краще, ніж в першому потоці), з математики – 4,3 (на 1,5 бали нижче, ніж в першому потоці).

Слід відзначити, що окремі абітурієнти додатково займалися протягом канікул, однак зосередили основні зусилля на підготовці вступних випробувань з української мови.       

          У 2017/2018 навчальному році випущено з 11-х класів 72 ліцеїста. З них:

-       Академія СВ м. Львів  - 7

-       ХУПС –  4

-       Національний університет оборони України ім. І. Черняховського – 1

-       ВІ КНУ – 3

-       ЖВІР – 2

-       Військовий інститут телекомунікацій – 5

-        Національна  академія ВС – 6

-       Львівський державний університет БЖД – 4

-       Академія ДПрС – 2

-       Академія НГУ – 3,       – Коледж ДСНС м. Вінниця -1

-        

Результати вступу

 випускників Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату 2018 року

 до навчальних закладів силових структур

 

Профіль закладу

11-А

11-Б

11-В

Всього

%

Навчальні заклади Міністерства оборони

7

6

9

22

30,5

Навчальні заклади Національної гвардії

1

2

-

3

4,1

Навчальний заклад державної Прикордонної служби

-

1

1

2

2,7

Навчальні заклади МВС

-

2

4

6

8,3

Навчальні заклади ДСНС

3

2

5

6,9

Навчальні заклади СБУ

-

-

-

Всього

11

11

16

38

52,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльний аналіз вступу випускників 2011-2018 років

 

Профіль   ВНЗ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ВНЗ МО

14%

5,6%

3,9%

20,8%

43%

41%

32,6%

30,5%

ВНЗ інших силових структур

15%

6,7%

19,7%

23,9%

10,4%

18,1%

39,1%

22%

Всього

29%

12,3%

23,6%

44,7%

54,5%

59,1%

71,7%

52,7%

 

Довідка з профорієнтації випускників ПВСЛІ 2018 року

 

 

11-А

11-Б

11-В

Всього

%

Кількість випускників

23

26

23

72

 

Назва закладу

         

Національний університет оборони України ім. І. Черняховського

-

-

1

1

4,5%

Харківський національний університет повітряних сил

1

1

2

4

18%

Військовий інститут ім. Корольова (м.Житомир)

1

-

1

2

9%

Національна академія Сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного

2

3

2

7

31,8%

Військовий інститут КНУ ім. Т. Шевченка

1

1

1

3

13,6%

Військовий інститут телекомуніцій та інформатизацій ім. Героїв Крут

2

1

2

5

22,7%

ВСЬОГО:

7/30,4%

6/23%

9/39,1%

22/30,5%

100%

Національна академія Національної гвардії України

1

2

-

3

4,1

Національна академія державної Прикордонної служби  України ім. Б. Хмельницького

-

1

1

2

2,7

Національна академія ВС

-

2

4

6

8,3

Львівський державний університет БЖ

3

2

5

6,9

Всього

11/47,8%

11/42,3%

16/69,6%

38/52,7%

 

 

З девятих класів випущено 77 ліцеїстів. Продовжують навчання: 63 – у 10-х класах денної школи, 1 – у 10 класі вечірньої школи при ЗЗСО, 12 – у  ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

Порівняльний аналіз успішності ліцеїстів  та якості знань

 

Навчальний рік

Всього навчалося на кінець року

 

 

Навчальні досягнення

Високий  рівень 10-12 балів

%

Достатній  рівень     7-9 балів

%

Середній рівень     4-6 балів

%

Початковий рівень          1-3 бали

%

2013/2014

307

1350

19,7

3561

51,8

1932

28,1

20

0,3

2014/2015

319

1032

18

2918

51,1

1736

30,4

27

0,5

2015/2016

287

641

10,82

3045

51,3

2196

36,9

58

0,98

2016/2017

299

835

14,1

2902

52,2

2013

32,5

67

1,2

2017/2018

295

752

12,9

1808

31,1

3224

55,4

33

0,6

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльний аналіз успішності ліцеїстів  та якості знань (таблиця 3) дає змогу стверджувати, що за останній рік знизився високий та достатній рівень навчальних досягнень ліцеїстів, разом з тим зросла кількість балів  середнього рівня. Схвально, що зменшився відсотковий показник балів початкового рівня. За рейтингом складеним Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2018 року та оприлюдненим Українським центром оцінювання якості освіти серед 329  шкіл Івано-Франківської області Прикарпатський ВСЛІ посів 187 місце (в минулому році серед 309 шкіл – 93 місце), з середнім показником здачі ЗНО – 90% та середнім балом по предметах – 101,4 ( в минулому році – 105,4).

 Робота педагогічного колективу у 2018/2019 н.р. спрямована на підбір форм та методів роботи, що забезпечуватимуть покращення результатів здачі ЗНО-2019, а саме:

a)     Робота з питання відповідності оцінювання  рівня навчальних досягнень ліцеїстів Критеріям оцінювання та відповідна діяльність  вчителів;

b)    науково-методична робота щодо забезпечення рівня навчальних досягнень ліцеїстів відповідно до вимог ЗНО (пробне тестування за технологією ЗНО, методичні декади, Тижні основ наук тощо)

Освітній процес у ліцеї організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості ліцеїстів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, які б відповідали їхнім потенційним можливостям із врахуванням специфіки діяльності ліцею. Реалізація складових навчального плану здійснювалась за державними та авторськими програмами. Навчальний процес у ліцеї здійснюється українською мовою, відповідно до навчального закладу запроваджується профільне вивчення предмету «Захист Вітчизни», фізичної культури.

         Більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу сприяє використання інноваційних  та інформаційно-комунікаційних технологій (вчителі інформатики та математики –  Ільницька Н.Б., Тимків Н.М., Юринець О.Л., Дудин Н.В., фізичної культури – Войчишин В.І.,   Данилевич Н.П.,Самборський П.В., фізики – Логутенков Ю. В., географії –Дякун Н.Р.,  хімії – Заводовська Н.М., Захисту Вітчизни – Куцань М.Н., Грубальський Р.Б., Кухта Р.П., Вінтоняк В.В., Кітнюк В.А., християнської етики – Гринів Р.Л., німецької мови –   Малейко М.Д., англійської мови – Білічак Г.В., Ковальчук М.М.).

      У 2017/2018 навчальному році ДПА з обовязкових предметів: української мови, математики та/або історії України проходила у формі ЗНО. На вибір випускник мав можливість пройти ДПА з предмету за вибором. Результати ДПА, а також статистичні та регіональні дані здачі ЗНО з української мови, що відбулося 24 травня 2018 року, з математики, що відбулося 22 травня 2018 року, історії України, що відбулося 06 червня 2018 року, фізики (11 червня 2018), біології (04 червня 2018), географії (08 червня 2018), англійської (01 червня 2018) та німецької (29 травня 2018) мов наведено у наступних таблицях. 

Українська мова ДПА-2018

Вчитель

Клас

Учнів у класі

Здавали ДПА

Результати річного оцінювання за рівнем навчальних досягнень

Результати здачі ДПА у формі ЗНО

за рівнем навчальних досягнень

Різниця, якісного показника

%

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Кисляк Л.Я.

11-А

23

23

-

16

7

-

30%

4

16

2

1

13%

-17%

Кисляк Л.Я.

11-Б

26

26

-

22

4

-

15%

7

15

4

 

15%

0%

Кисляк Л.Я.

11-В

23

23

-

16

7

-

30%

4

11

8

-

35%

+5%


Українська мова ЗНО-2018

 

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

РІК ЗДАЧІ

ПРЕДМЕТ

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

2016

Савчин Г.Д.

Українська мова

61

4,92

26,23

36,07

22,95

9,84

0,00

2017

Яремин О.М.

Українська мова

74

4,05

20,27

45,95

22,97

6,76

0,00

2018

Кисляк Л.Я.

Українська мова

72

13,89

37,50

25,00

16,67

6,94

0,00

 

Навчальний заклад/регіон

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

ПВСЛІ

72

13,89

37,50

25,00

16,67

6,94

0,00

Івано-Франківська обл.

12563

18,16

24,36

18,53

15,16

12,55

11.24

Україна

(військово-спортивний профіль)

2192

4,01

19,48

28,88

25,50

15,33

6,80

Україна

323358

14.51

23,11

19,96

16,93

14,60

10,89

Математика ДПА-2018

 

Вчитель

Клас

Учнів у класі

Здавали ДПА

Результати річного оцінювання за рівнем навчальних досягнень з алгебри з числа тих , хто здавав ДПА

Результати здачі ДПА у формі ЗНО

за рівнем навчальних досягнень

Різниця, %

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Ільницька Н.Б.

11-А

23

15

-

11

4

-

27%

2

14

-

-

0%

-27%

Романець С.П.

11-Б

26

24

-

18

4

2

25%

9

15

-

-

0%

-25%

Ільницька Н.Б.

11-В

23

15

-

9

6

-

40%

2

10

3

-

20%

-20%

Математика ЗНО-2018

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат

Кількість

осіб,
які взяли

участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

РІК ЗДАЧІ ЗНО

ПРЕДМЕТ

   

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

2016

Романець С.П.

Юринець О.Л.

МАТЕМАТИКА

52

23,08

26,92

40,38

3,85

5,77

0,00

2017

Риндич О.В.

Кібаш Н.М.

Юринець О.Л.

МАТЕМАТИКА

63

9,52

38,10

22,22

22,22

7,94

0,00

2018

Ільницька Н.Б.

Романець С.П.

МАТЕМАТИКА

62

24,19

58,06

9,68

8,06

0,00

0,00

 

Навчальний заклад/регіон

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

 

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

 

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

 

ПВСЛІ

62

24,19

58,06

9,68

8,06

0,00

0,00

 

Івано-Франківська обл.

2802

19.56

24.80

16.38

17.02

12.96

9.28

 

Україна

(військово-спортивний профіль)

1718

19.50

36.96

20.37

14.09

6.40

2.68

 

Україна

106484

18.59

24.69

16.65

17.04

13.78

9.25

                                 

 

Історія ДПА-2018

 

Вчитель

Клас

Учнів у класі

Здавали ДПА

Результати річного оцінювання за рівнем навчальних досягнень з числа тих, хто здавав ДПА

Результати здачі ДПА у формі ЗНО

за рівнем навчальних досягнень

Різниця, %

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Губарчук М.М.

11-А

23

23

-

10

13

-

57%

-

14

6

3

39%

-18%

Губарчук М.М.

11-Б

26

25

-

22

3

-

14%

2

16

7

-

32%

+18%

Губарчук М.М.

11-В

23

19

-

13

6

-

32%

2

10

7

-

37%

+5%

 

 

 

 

Історія ЗНО-2018

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

РІК ЗДАЧІ ЗНО

ПРЕДМЕТ

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

2016

Нищак О.М.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

52

9,62

28,85

30,77

21,15

7,69

1,92

2017

Нищак О.М.

Краюшкіна Н.Ю.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

61

4,92

37,70

24,59

27,87

4,92

0,00

2018

Губарчук М.М.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

70

18,57

30,00

27,14

20,00

4,29

0,00

 

Навчальний заклад/регіон

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

ПВСЛІ

70

18,57

30,00

27,14

20,00

4,29

0,00

Івано-Франківська обл.

6425

12.61

16.23

14.61

16.50

19.56

20.48

Україна

(військово-спортивний профіль)

2192

4.01

19.48

28.88

25.50

15.33

6.80

Україна

184315

8.32

14.97

16.89

19.99

21.75

18.06

Фізика ДПА-2018

 

Вчитель

Клас

Учнів у класі (групі)

Здавали ДПА

Результати річного оцінювання за рівнем навчальних досягнень з числа тих, хто здавав ДПА

Результати здачі ДПА у формі ЗНО

за рівнем навчальних досягнень

Різниця, %

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Логутенков Ю.В.

11-В

23

1

-

1

-

-

0%

1

-

-

-

-

0%

 

 

 

 

Фізика ЗНО-2018

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

РІК ЗДАЧІ ЗНО

ПРЕДМЕТ

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

2016

Логутенков Ю.В.

ФІЗИКА

26

15,38

42,31

26,92

15,38

0,00

0,00

2017

Гринішак М.В.

ФІЗИКА

21

28,57

33,33

23,81

14,29

0,00

0,00

2018

Логутенков Ю.В.

ФІЗИКА

6

16,67

50,00

33,33

0,00

0,00

0,00

 

Навчальний заклад/регіон

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

ПВСЛІ

6

16,67

50,00

33,33

0,00

0,00

0,00

Івано-Франківська обл.

672

13.99

24.85

21.58

17.56

13.84

8.18

Україна

(військово-спортивний профіль)

385

27.79

33.77

23.38

10.65

2.60

1.82

Україна

20836

16.82

26.35

21.39

17.08

10.99

7.36

 

Біологія ДПА-2018

Вчитель

Клас

Учнів у класі

Здавали ДПА

Результати річного оцінювання за рівнем навчальних досягнень з числа тих, хто здавав ДПА

Результати здачі ДПА у формі ЗНО

за рівнем навчальних досягнень

Різниця, %

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Війтик С.Б.

11-А

23

2

-

1

1

-

50%

-

2

-

-

0%

-50%

Війтик С.Б.

11-Б

26

1

-

1

-

-

0%

1

0

-

-

0%

0%

Війтик С.Б.

11-В

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Біологія ЗНО-2018

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

РІК ЗДАЧІ ЗНО

ПРЕДМЕТ

   

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

2016

БІОЛОГІЯ

8

25.00

25.00

12.50

12.50

12.50

12.50

2017

БІОЛОГІЯ

6

16.67

33.33

33.33

16.67

0.00

0.00

2018

БІОЛОГІЯ

11

18,18

27,27

54,55

0,00

0,00

0,00

 

Навчальний заклад/регіон

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

ПВСЛІ

11

18,18

27,27

54,55

0,00

0,00

0,00

Івано-Франківська обл.

2379

10.89

24.00

22.66

16.23

15.17

11.06

Україна

(військово-спортивний профіль)

383

7.57

27.94

35.25

19.58

7.57

2.09

Україна

76535

8.35

24.70

26.55

19.06

13.58

7.76

 

 

 

Географія ДПА-2018

 

Вчитель

Клас

Учнів у класі

Здавали ДПА

Результати річного оцінювання за рівнем навчальних досягнень з числа тих, хто здавав ДПА

Результати здачі ДПА у формі ЗНО

за рівнем навчальних досягнень

Різниця, %

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Дякун Н.Р.

11-А

23

5

-

3

2

-

40%

-

4

1

-

20%

-20%

Дякун Н.Р.

11-Б

26

1

-

1

-

-

0%

-

1

-

-

0%

0%

Дякун Н.Р.

11-В

23

9

-

5

4

-

44%

1

6

2

-

22%

-22%

 

 

 

Географія ЗНО-2018

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

РІК ЗДАЧІ ЗНО

ПРЕДМЕТ

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

2016

ГЕОГРАФІЯ

11

27.27

18.18

18.18

27.27

9.09

0.00

2017

ГЕОГРАФІЯ

13

7.69

7.69

23.08

38.46

15.38

7.69

2018

ГЕОГРАФІЯ

27

14,81

37,04

29,63

14,81

3,70

0,00

 

Навчальний заклад/регіон

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

ПВСЛІ

27

14,81

37,04

29,63

14,81

3,70

0,00

Івано-Франківська обл.

3543

18.01

30.93

19.00

16.99

11.15

3.92

Україна

(військово-спортивний профіль)

722

10.25

31.58

23.55

22.44

9.70

2.49

Україна

74699

12.32

26.93

21.33

20.48

14.05

4.88

 

Англійська мова ДПА-2018

 

Вчитель

Клас

Учнів у класі (групі)

Здавали ДПА

Результати річного оцінювання за рівнем навчальних досягнень з числа тих, хто здавав ДПА

Результати здачі ДПА у формі ЗНО

за рівнем навчальних досягнень

Різниця, %

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісний показник, %

Ковальчук М.М.

11-А

23

1

-

1

-

-

0%

-

1

-

-

0%

0%

Білічак Г.В.

11-Б

26

1

-

-

1

-

100%

-

1

-

-

0%

-100%

Ковальчук М.М.

11-В

23

2

-

 

2

-

100%

-

1

1

-

50%

-50%

 

 

 

Англійська мова ЗНО-2018

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

РІК ЗДАЧІ ЗНО

ПРЕДМЕТ

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

2016

АНГЛІЙСЬКА МОВА

14

42.86

21.43

28.57

7.14

0.00

0.00

2017

АНГЛІЙСЬКА МОВА

10

10.00

20.00

30.00

30.00

10.00

0.00

2018

АНГЛІЙСЬКА МОВА

9

22,22

55,56

11,11

11,11

0,00

0,00

 

 

Навчальний заклад/регіон

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

ПВСЛІ

9

22,22

55,56

11,11

11,11

0,00

0,00

Івано-Франківська обл.

2155

10.39

17.17

21.76

19.35

20.79

10.53

Україна

(військово-спортивний профіль)

690

21.59

33.62

21.45

14.64

7.68

1.01

Україна

83963

12.67

18.21

21.24

18.19

18.74

10.95

Німецька мова

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

РІК ЗДАЧІ ЗНО

ПРЕДМЕТ

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

2016

НІМЕЦЬКА МОВА

0

0

0

0

0

0

0

2017

НІМЕЦЬКА МОВА

2

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

2018

НІМЕЦЬКА МОВА

1

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Навчальний заклад/регіон

Кількість осіб,
які взяли участь
у тестуванні

% учасників, які

не подолали
поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів

[100;120)

[120;140)

[140;160)

[160;180)

[180;200]

ПВСЛІ

1

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Івано-Франківська обл.

143

21.68

18.18

16.78

13.99

11.19

18.18

Україна

(військово-спортивний профіль)

13

23.08

38.46

15.38

15.38

7.69

0.00

Україна

2131

17.97

15.72

15.77

13.19

14.41

22.95

 

Порівняльні таблиці результатів ДПА проведених у формі ЗНО та річних оцінок по рівнях навчальних досягнень  у 2017/2018 н.р. вказують на незначні відхилення результатів здачі ЗНО з предметів державної підсумкової атестації. Вчителям математики: Ільницькій Н.Б. та Романцю С.П. оцінювати навчальні досягнення ліцеїстів, дотримуючись критеріїв оцінювання з математики. Учителю історії Губарчук М.М. звернути увагу на тестові завдання, встановлення відповідностей. Учителю української мови та літератури Кисляк Л.Я. в майбутньому при підготовці ліцеїстів до здачі ЗНО звернути увагу на теоретичний матеріал з української літератури, домагатися більшого опрацювання ліцеїстами текстів, художніх творів, характеристик образів та персонажів.

Відповідно до річного плану роботи ліцею, наказу начальника ліцею від 14.03.2018 №38/02-01 «Про проведення контрольних робіт за завданнями  адміністрації навчального закладу», з метою підведення підсумків навчальної діяльності за ІІ семестр 2017/2018 навчального року, вивчення результативності навчальних досягнень ліцеїстів, відповідності оцінювання рівня навчальних досягнень ліцеїстів критеріям оцінювання, підготовки ліцеїстів випускних класів до ДПА та ЗНО-2018 та подальшого їх навчання проводилися контрольні роботи за завданнями адміністрації ліцею з таких предметів: математика, фізика, українська мова (диктант), іноземна мова, історія України, географія, біологія, хімія. Зрізи знань у 9-х, 11-х класах проводилися в період з 07 по 21 травня 2018 року. Завдання, які готували учителі відповідали  вимогам навчальних програм, погоджувались з головами методичних обєднань. Вони включали в себе як тестові завдання відкритої форми відповіді так і завдання, які вимагали повного розв’язання та пояснення виконаних кроків.

Аналіз проведених контрольних робіт дає підстави стверджувати, що учителями ліцею ведеться відповідна робота з формування міцних навичок. Учителі оцінюють рівень навчальних досягнень ліцеїстів відповідно до критеріїв оцінювання, вчать здобувати знання з основ наук, застосовувати отримані знання на практиці.

Результати підсумкових контрольних робіт подано у вигляді таблиці.

 

Предмет

Учитель

Клас

Учнів у групі/ виконували

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Якісн. пок., %

Різниця %

КР

ІІ сем

КР

ІІ сем

КР

ІІ сем

КР

ІІ сем

КР

ІІ сем

 

Укр. мова

Савчин Г.Д.

9-А

13/12

-

-

2

1

9

12

1

-

83,3

92,3

+9

Укр. мова

Бойко В.В.

9-А

12/9

-

-

1

3

2

8

6

1

66,7

75

+8,3

Укр. мова

Савчин Г.Д.

9-Б

14/11

1

-

5

3

5

11

-

-

45,5

78,6

+33,1

Укр. мова

Бойко В.В.

9-Б

12/8

-

-

1

3

6

9

1

-

70

75

+5

Укр. мова

Савчин Г.Д.

9-В

13/10

2

-

3

7

4

6

1

-

50

75

+25

Укр. мова

Бойко В.В.

9-В

13/9

1

-

4

7

3

5

1

1

44

46

+2

 

Середній показник:

 

 

 

 

 

 

 

 

60

73,7

+13,7

Алгебра

Юринець О.Л.

9-А

25/23

2

-

12

15

9

9

1

1

39

40

+1

Алгебра

Юринець О.Л.

9-Б

26/25

4

-

14

18

7

8

-

-

28

31

+3

Алгебра

Романець С.П.

9-В

26/19

5

-

12

14

2

10

-

2

11

46,1

+35,1

 

Середній показник:

 

 

 

 

 

 

 

 

26

39,2

+13,2

Геометрія

Юринець О.Л.

9-А

24/18

2

-

14

16

7

8

-

1

30

37,5

+7,5

Геометрія

Юринець О.Л.

9-Б

26/23

5

-

12

19

6

7

-

-

29

27

-2

Геометрія

Романець С.П.

9-В

26/21

-

-

11

14

10

11

-

1

47,6

46,1

-1,5

 

Середній показник:

 

 

 

 

 

 

 

 

36

36,5

+0,5

Фізика

Логутенков Ю.В.

9-А

25/23

6

2

16

20

1

2

-

1

4

12

+8

Фізика

Логутенков Ю.В.

9-Б

26/24

6

2

18

19

-

5

-

-

0

19,2

+19,2

Фізика

Гринішак М.В.

9-В

26/19

6

2

9

17

4

7

-

-

21

26,9

+5,9

 

Середній показник:

 

 

 

 

 

 

 

 

8,3

19,4

+11,1

Історія України

Нищак О.М.

9-А

25/23

1

-

11

8

11

15

-

1

47,8

64

+16,2

Історія України