Правила прийому

статические страницы

До уваги абітурієнтів

Правила прийому

 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ  ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНИЙ  ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Проводить  набір  на  навчання у  8-і. 9-і та 10-і класи 

    Набір на навчання у ліцей здійснюється після закінчення 7-го, 8-го та 9-го   класів загальноосвітньої школи на конкурсній основі, після успішного складання вступних випробувань з :

-          української мови (диктант);

-          математики (письмово);

-          оцінки рівня фізичної підготовки розвитку дитини (біг 60м., 1000 м., підтягування);

-          проходження поглибленого медичного огляду та професійно-психологічного обстеження.

Документи приймаються  в кабінеті  «Інспектора з кадрів» до 03.01,2019р. (з  9.00-12.00год;   13.00- 16.00 год. ). Вихідні дні:  субота  і  неділя.

Іспити  будуть проводитись в приміщенні ПВСЛІ  03.01.2019 року,   початок о 10.00 год.

     Зарахування до ліцею здійснюється за наказом директора на підставі рішень приймальної комісії.

     Поза конкурсом при умові позитивного складання вступних випробувань (не нижче 4-х балів) зараховуються діти-сироти  та діти, які залишились без опіки (піклування), а також діти, у яких один з батьків – військовослужбовців загинув при виконанні службових обов’язків. 

Ліцей забезпечує здобуття учнями повної загальної середньої освіти і здійснює їх допрофесійну військову підготовку.

         Документи, які необхідно подати до початку вступної кампанії:

1.      Папка-швидкозшивач (паперова) +5 файлів+5 аркушів паперу А 4,  3 конверти з марками;

2.      Заява батьків на ім’я директора ліцею (заповнюється в кабінеті інспектора з кадрів);

3.      Табель успішності за 7-ий клас або свідоцтво (додаток до свідоцтва) за 9-ий клас (засвідчена підписом директора і печаткою навчального закладу);

4.      Характеристика зі школи (засвідчена підписом директора і печаткою навчального закладу);

5.      4 фотокартки (розмір 3x4) ;

6.      Свідоцтво про народження ( 4 к/копії);

7.      Ідентифікаційний номер (4 к/копії);

8.      Довідка про склад сім'ї (з с/ради або ЖЕКа);

9.      Ксерокопії документів для підтвердження пільг;

10.  Якщо батьки розлучені або один з батьків помер, додається ксерокопія документу;

11.    Ксерокопії документів, що засвідчують успіхи у навчанні, спорті (Похвальні листи, тощо);

12.    Особова справа учня (зі школи), якщо дитина буде зарахована на навчання в ПВСЛІ (здати інспектору з кадрів до 16.06.2018 року)

13.Для вступників з інших областей України клопотання (зразок заяви).

В медичний пункт ліцею подати наступні документи:  Карту профілактичних щеплень Ф063, медичну довідку Ф086, медичну картку дитини Ф025/0; ЕКГ, УЗД ОЧП, ЕХОкардіоскопію серця, рентгенографію додаткових пазух носа, рентгенографію органів грудної клітини, сертифікати від нарколога та психіатра,  довідку про стан здоров’я від лікаря ортопеда-травматолога, інформативна згода на проведення вакцинації від грипу, ревакцинація  АДП-М і ОПВ, проба Манту.

Папка на зав’язках. (Телефон для довідок: 2-55-66).

Адреса ліцею: 78405, Ів.– Франківська обл., м. Надвірна, вул. Сірика 1"А".

Тел.(03475) 2-90-30 (приймальня директора ліцею);   (03475) 2-31-85 (КПП).  

ДЕТАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ

                                                                                                                                       

Спортивна робота

 

Спортивна робота проводиться з метою сприяння психологічному та фізичному здоров’ю майбутніх військових фахівців, виробленню у них рис сміливості, мужності, самовладання в екстремальних ситуаціях, взаємовиручки, військової товариськості у ліцеї. Вона допомагає формувати у ліцеїстів високі патріотичні, морально-психологічні та фізичні якості, необхідні для військової служби на офіцерських посадах у Збройних силах України. 

 

    Спортивно-масова робота має на меті сформувати в ліцеїстів стійку мотивацію дбайливого ставлення до свого здоров’я, вміння та навички щодо самостійних занять фізичними вправами, залучити до систематичних занять спортом кожного вихованця, дисциплінувати, навчити організованості, шанобливого ставлення до членів військового колективу, почуття військової товариськості та бойової взаємовиручки. 

 

Для досягнення цієї мети в ліцеї проводяться: 

•ранкові фізичні зарядки; 

•уроки фізичної культури; 

•спортивно-масова робота; 

•Спартакіада ліцею; 

•спортивні свята.

 

Діють секції: 

•тхеквондо-ВТФ;

•футболу;

•легкої атлетики;

•атлетизму;

•стрільби;

•ушу-саньшоу.

Військово-патріотичне виховання молоді

Військове виховання ліцеїстів здійснюється у процесі виконання ними розпорядку дня, шляхом ознайомлення з життям та бойовим навчанням Збройних Сил, набуття ліцеїстами теоретичних знань і практичних навичок з допризивної підготовки. При цьому враховується необхідність підготовки ліцеїстів до прийняття військової присяги та виконання статутів Збройних Сил. 

Навчально-матеріальна база

До послуг ліцеїстів 13 навчальних кабінетів:

 

•2 кабінети української мови              •2 кабінети іноземної мови

•1 кабінет української літератури       •1 кабінет зарубіжної літератури 

•2 комп’ютерних класи                      •1 кабінет біології 

•1 кабінет фізики                              •        1 кабінет хімії

•1 кабінет географії                          •      1 кабінет історії

•1 кабінет захисту відчизни 

 

                                                                 

 • Бібліотека, яка нараховує 12569 примірників, з них 11045 підручників.
• Тренажерний зал.
• Спортивне містечко, у складі майданчиків для міні-футболу, баскетболу, волейболу, гімнастичного комплексу та вуличних тренажерів.
• Стройовий плац.

• Тир для стрільби з пневматичної гвинтівки.

• Смуга перешкод.

 

 

Педагогічний склад

Успішному засвоєнню ліцеїстами навчального матеріалу сприяє самовіддана праця вчителів та вихователів. Проведення консультацій, робота факультативних занять, позакласна робота дозволяє забезпечити рівний доступ до якісної освіти, що підтверджується високим відсотком вступу до вищих навчальних закладів.

 

 

Методична робота

  

    Методичне об’єднання вчителів фізичної культури сформоване з 5 викладачів - 2 вчителя-методиста, 1 старший вчитель, 3 майстри спорту, 1 аспірант та 2 спеціалісти. Основна діяльність спрямована на формування у ліцеїстів навичок здорового способу життя, залучення вихованців до систематичних самостійних занять фізичною культурою і спортом та підготовку їх до вступу у ВНЗ силових структур України. Значну увагу викладачі приділяють методичній роботі, результатом якої є розроблені ряд методичних посібників і навчальних програм. Серед них: "Основи атлетизму", "Методичні рекомендації вступникам до ВНЗ силових структур України з фізичної підготовки", "Вплив занять тхеквондо-ВТФ на фізичний стан школярів", "Комплексна програма з фізичної підготовки ПВСЛІ", "Програма з фізичної культури ПВСЛІ (спортивний профіль)".

     Традицією стало проведення Спартакіади ліцею, яка включає змагання з 8 видів спорту. Викладачі методичного об’єднання очолюють спортивні гуртки і секції з наступних видів спорту: тхеквондо-ВТФ, футбол, легка атлетика, кульова стрільба та атлетизм. Вихованці цих секцій виступають на змаганнях різних рівнів і стають переможцями та призерами обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань. 

     На базі навчального закладу створено ліцейний молодіжно-спортивний клуб «Прикарпатський військово-спортивний ліцей».

     Методичне об’єднання української мови і літератури та світової літератури об’єднує 5 учителів.

     Їхня педагогічна діяльність відзначається умінням організовувати свою роботу і діяльність учнів, викликати в них інтерес до змісту навчання, прагнення зробити кожний урок уроком учнів, коли учительське «треба» перетворюється на учнівське «хочу».

     Змістовно проводяться у ПВСЛІ тижні та декади української мови і літератури. Родзинкою цих свят є виступи театру-студії «Покрова». 

     В ліцеї викладаються дві іноземні мови: англійська та німецька. Методичне об’єднання вчителів наполегливо працює над підвищенням фахового рівня, забезпечуючи в основному високий та достатній рівень навчальних досягнень учнів у чотирьох видах мовленнєвої компетенції: говоріння, аудіювання, читання та письма. Комунікативний підхід є прерогативою у викладанні предмета. Як результат, випускники ліцею демонструють хороші знання, навчаючись у вищих навчальних закладах України.

     Кафедра природничо-математичних наук – це найбільш чисельна кафедра ліцею, яка налічує 11 членів. Серед них : 1 методист (Вирстюк О.І.), 5 вчителів вищої категорії (Гринішак М.В., Вирстюк О.І., Війтик С.Б., Дякун Н.Р., Логутенков Ю.В.), 3 вчителя І категорії (Білусяк В.В. , Заводовська Н.М., Романець С.П.), 2 спеціалісти (Ільницька Н.Б, Кібаш Н.М.), лаборант (Сем’янів Г.Д.). Викладання деяких предметів ведеться в обладнаних навчальних кабінетах. Так, чудово оснащені кабінети географії, хімії, фізики, біології, інформатики, забезпечені достатніми наочними та навчальними матеріалами, приладами, картами, препаратами. Для створення затишку здійснюється озеленення приміщень.

     Велика увага приділяється вивченню таких прикладних наук, як фізики, математики, інформатики. Без знання цих дисциплін обійтися в Збройних Силах практично неможливо. Адже майже в кожній військовій професії потрібні вміння проводити точні обчислення та досить складні математичні розрахунки, керувати військовою технікою, проектувати літаки, різні інженерні споруди та багато іншого. Саме тому велике значення в ліцеї надається вивченню «Основ інформатики та обчислювальної техніки». Вчитель географії звертає увагу на військово-стратегічне положення України та країн світу, міжнародні організації, військово-політичні союзи, що теж є необхідним у професії військовослужбовця. А у вільний від навчання час проводить екскурсії визначними місцями України. Вчитель біології на своїх уроках постійно прививає любов до природи, навчає тому, що в умовах тренувань на військових полігонах важливим є збереження та раціональне використання природних ресурсів. Вчитель хімії, здійснюючи міжпредметні зв’язки, навчає ліцеїстів практичного застосування хімічних речовин, сумішей та наслідків їхньої дії на людей та навколишнє середовище. 

     Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін

     Сучасні вимоги до шкільного навчального процесу полягають не тільки в тому, щоб учні отримали систему наукових фактів, готових істин і штампів поведінки. Навчання повинно формувати в учнів здатність творчо мислити, уміння зіставляти та аналізувати факти, аргументовано захищати свою точку зору, критично ставитися до джерел інформації, учитися розуміти інших, співпрацювати з ними. Саме над вирішенням таких проблемних питань (застосування активних та інтерактивних методів навчання) працює кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін ПВСЛІ, яка об’єднує вчителів історії, історії українського війська, основ правознавства, основ християнської етики.

     Методи активізації пізнавальної діяльності дозволяють вирішити комплекс проблем, які досить часто постають перед педагогами: 

     •усі ліцеїсти класу включаються в роботу;

     •опрацьовується, узагальнюється й повторюється велика кількість навчального матеріалу;

     •кожен має можливість висловити своє судження;

     •учні навчаються грамотно аргументувати свою думку і знаходити альтернативні рішення;

     •формуються доброзичливі стосунки в учнівському колективі;

     •велика увага приділяється формуванню національної свідомості та патріотизму.

                                                                                                   

                                                                                                       ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ                  

Автор та назва програми

Клас вивчення

Установа, котра затверджувала або схвалювала

Дата затвердження чи схвалення

Вихідні дані протоколу

Войчишин В.І., Войчишин Л.І.,

Богдан В.І., Корсак О.М. «Комплексна програма фізичної підготовки учнів 8-11 кл. ПВСЛІ»

8-9 класи

(фізична культура)

Івано-Франківський ОІППО

13.03.2002

Протокол №1

Войчишин В.І.,

Корсак О.М. «Програма

з фізичної культури

для 10-12 класів

(спортивний профіль)»

10-11класи

(фізична культура)

Івано-Франківський ОІППО

05.03.2009

Протокол №1

 Програма «Історія українського війська»

Авт. Нищак О.М., Гуцуляк Н.Ю.

8-11 класи

Івано-Франківський ОІППО

23.11.2012

Витяг з протоколу № 3 засідання науково-методичної ради ОІППО

«Захист Вітчизни» Програма для ліцеїстів 8-9 класів Прикарпатського ВСЛІ. Авт.. Мартинюк М.Л., Грубальський Р.Б.

8-9 класи

Міністерство освіти та науки України

21.03.2014

Лист МОН України №14.1/12-1-437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Предметно-методичні об’єднання

                                                                                               

Методоб’єднання філологічних дисциплін: Савчин Г.Д. – спеціаліст вищої категорії, старший учитель,  Бойко В.В. – спеціаліст вищої категорії, учитель методист, Кройтор Л.В, – спеціаліст  вищої категорії, Стоцька Г.Я. – спеціаліст І категорії, Кисляк Л.Я. – спеціаліст ІІ категорії, Яремин О.М. – спеціаліст ІІ категорії, Багрій О.А. – спеціаліст.

                                                                                                         

Методоб’єднання вчителів математики та інформатики: Риндич О.В. – спеціаліст вищої категорії, старший учитель, заступник директора з навчальної роботи, Кібаш Н.М. – спеціаліст ІІ категорії, Ільницька Н.Б. – спеціаліст ІІ категорії, Юринець О.Л. –спеціаліст вищої категорії, Романець С.П. – спеціаліст І категорії, Михайленко М.Д. – спеціаліст.

                                                                                                     

Методоб’єднання вчителів іноземних мов: Білічак Г.В., – спеціаліст вищої категорії, старший учитель, Малейко М.Д. – спеціаліст вищої категорії, старший учитель, Ковальчук М.М. – спеціаліст ІІ категорії,  Гуменюк О.В. – спеціаліст,  Гук М.І. – спеціаліст.

                                                                                               

 Методоб’єднання природничих дисциплін: Війтик С.Б. – спеціаліст вищої категорії, старший учитель. Гринішак М.В. – спеціаліст вищої категорії, старший учитель, Дякун Н.Р. – спеціаліст вищої  категорії, старший учитель, Логутенков Ю.В. – спеціаліст вищої категорії, старший учитель, Заводовська Н.М. – спеціаліст І категорії,  Дудин Н.В. – спеціаліст

                                                                       

             Методоб’єднання суспільно-гуманітарного циклу: Нищак О.М. – спеціаліст І  категорії,  Краюшкіна Н.Ю. – спеціаліст ІІ категорії, Губарчук М.М. – спеціаліст ІІ категорії.

 

                                                                           

           Методоб’єднання учителів фізичної культури: голова методичного об’єднання Войчишин В.І. – учитель вищої категорії, учитель-методист, майстер спорту, тренер з атлетичної гімнастики; Корсак О.М.– учитель вищої категорії, учитель-методист, майстер спорту, тренер І категорії, тренер з тхеквондо; Самборський П.В, – учитель фізичної культури, тренер з футболу;    Данилевич Н.П.  – учитель ІІ категорії, майстер спорту, тренер з УШУ-саньдо і тайського боксу, випускник ліцею 2004 року.

 

 

                                        

                        

 

 

Навчальна діяльність

Навчально-виховний процес у ліцеї будується на основі власного статуту, річного плану роботи, базових навчальних планів та програм Міністерства освіти і науки.

Ліцей планує свою роботу самостійно. Основним документом, що визначає повсякденну діяльність ліцею, є річний план роботи. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес , є робочий навчальний план. 

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники ліцею самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти, вищої від рівня державних стандартів.

Ліцей здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання із проживанням учнів у ліцеї-інтернаті.

Щоденна кількість і послідовність навчальних, навчально-тренувальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується начальником ліцею.

Порядок організації навчального процесу, форми навчання та контролю за набуттям знань, вмінь і навичок, порядок проведення державної підсумкової атестації ліцеїстів, терміни початку і закінчення навчального року та тривалість канікул встановлюються ліцеєм відповідно до законодавства та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України. 

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня, у День знань, і закінчуються у восьмих класах після навчальної практики, у десятих класах – після польових зборів, у випускних класах – після завершення державної підсумкової атестації.

Навчальний процес здійснюється за семестровою системою навчання.

Структурою навчального року встановлюються зимові та Великодні канікули. Тривалість канікул протягом навчального року - не менше 30 календарних днів

Тривалість уроків у ліцеї становить 45 хвилин.

В другій половині дня проводиться самопідготовка ліцеїстів до занять під керівництвом вихователів.

Ліцеїсти, які мають позитивні річні підсумкові оцінки, переводяться до наступного класу.

Ліцеїсти, які мають за підсумками семестру та навчального року початковий рівень досягнень у навчанні (1,2,3 бали) хоча б з одного предмета за рішенням педагогічної ради та згідно наказу начальника відраховуються з ліцею незалежно від того, в якому класі вони навчаються, про що письмово в двотижневий термін повідомляється органам управління освіти за місцем проживання ліцеїста. Учні-сироти переводяться в загально-освітні інтернати.

Питання відрахування з ліцею за недисципліновність або за низькі моральні якості вирішується педагогічною радою ліцею та відповідним наказом начальника ліцею незалежно від терміну навчання ліцеїста. До таких дисциплінарних проступків відносяться :

а) наруга над державною символікою;

б) безпідставний систематичний пропуск занять;

в) крадіжки, руйнування ліцейного майна;

г) самовільне залишення ліцею;

д) вживання спиртних напоїв, наркотичних, токсичних речовин;

е) нестатутні відносини.

Log in