Свідоцтво про атестацію

Свідоцтво про атестацію

Uncategorised

Правила прийому

 • Автор: pvsli2
 • Категорія: Uncategorised
 • Перегляди: 5419

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту освіти, науки та                                                                                                                                              Начальник Прикарпатського

молодіжної політики                                                                                                                                                                                військово-спортивного ліцею-інтернату 

Івано-Франківської ОДА                                                                                                                                                                         Івано-Франківської обласної ради

 

______________ В.Є. Кімакович                                                                                                                                                            полковник __________ М.Л. Мартинюк  

« ____»  ________2018                                                                                                                                                                                  «____» __________ 2018

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 

до Прикарпатського

військово-спортивного ліцею-інтернату

Івано-Франківської обласної ради

 

НАДВІРНА

2018 

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Правила прийому до Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (далі – Правила) розроблені на підставі Постанов Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1999 р. № 717 «Про затвердження Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою», Правил прийому до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, затверджених наказом Міністерства освіти України, Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України № 266/222/363 від 26 липня 1999 року, наказу Міністерства оборони України від 14.08.2008 №402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», Статуту ліцею-інтернату та визначають порядок організації та здійснення прийому до ліцею.

1.2 Начальник ліцею безпосередньо здійснює контроль за роботою  приймальної комісії ліцею з відбору та прийому абітурієнтів на навчання і відповідає за своєчасне і якісне комплектування ліцею учнями. Склад приймальної комісії визначається наказом начальника ліцею. Відбір вступників проводиться у ліцеї на підставі вивчення вступних документів, зарахування – на підставі конкурсних випробувань.

1.3 Поза конкурсом, за умови позитивного складання вступних випробувань (не нижче балів початкового рівня), зараховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти, у яких один із батьків - військовослужбовців загинув при виконанні службових обов’язків.

1.4 Першочергове право на зарахування до ліцею при рівності набраних балів мають юнаки, батьки яких були учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, діти учасників бойових дій, діти військовослужбовців та діти з багатодітних сімей.

 

ІІ  УМОВИ ПРИЙОМУ

2.1 На вступ до ліцею мають право юнаки громадяни України з Івано-Франківської області та діти з інших областей України за клопотанням обласних департаментів (управлінь) освіти, науки та молодіжної політики за місцем попереднього навчання абітурієнта перед департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, які на момент вступу закінчили 7 клас, здатні за станом здоров’я навчатися у ліцеї та бажають у майбутньому стати офіцерами Збройних Сил України та інших військових формувань України.

2.2 За наявності вакантних місць у 9-й, 10-й клас на вступ до ліцею мають право юнаки – громадяни України, які на момент вступу закінчили 8, 9 клас відповідно до п.2.1 Правил прийому.

2.3 Батьки юнаків, які виявили бажання вступати до ліцею (або особи, що їх замінюють) подають заяву на ім’я начальника ліцею.

До заяви додаються:

 • особиста заява юнаків на ім’я начальника ліцею про бажання вчитися в ліцеї та готовність після його закінчення продовжувати навчання у вищому військовому навчальному закладі України;

 • копія оригіналу свідоцтва про народження;

 • табель успішності (за сьомий, восьмий клас), свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатком, засвідчені підписом директора та печаткою закладу загальної середньої освіти;

 • характеристика, засвідчена підписами класного керівника та директора, печаткою загальноосвітнього навчального закладу;

 • медична довідка 086/о, із висновком про проходження рентгенографічного дослідження органів грудної клітини, ЕКГ, ехокардіоскопія серця, додаткових пазух носа;

 • сертифікати від нарколога, психіатра; 

 • карта профілактичних щеплень (форма 063-о);

 • медична карта дитини (форма 026/о);

 • 4 фотокартки розміром 3х4 см без головного убору з місцем для печатки у правому нижньому куті;

 • довідка з місця роботи батьків (або осіб, які їх заміняють);

 • довідка про склад сім’ї (форма 3);

 • документи про підтвердження пільг;

 • для абітурієнтів з інших областей України – клопотання обласного департаменту (управління) освіти, науки та молодіжної політики за місцем попереднього навчання абітурієнта перед департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації.

        Для оформлення особової справи ліцеїста зазначені документи подаються батьками (або особами, які їх заміняють) до ліцею особисто або надсилаються поштою з 01 квітня поточного року.

        Заяви батьків (або осіб, які їх заміняють) разом з іншими документами, що надходять до ліцею, розглядає приймальна комісія ліцею. 

 

ІІІ ПОРЯДОК ВІДБОРУ ВСТУПНИКІВ ДО ЛІЦЕЮ

3.1 Начальник ліцею організовує та проводить роботу з військово-професійної орієнтації юнаків у взаємодії з військовими комісарами через учителів Захисту Вітчизни безпосередньо в закладах загальної середньої освіти.

Основним змістом цієї роботи є:

 • погодження з військовими комісарами заходів щодо організації та проведення військово-професійної орієнтації у засобах масової інформації, відрядження представників ліцею до закладів загальної середньої освіти з метою проведення військово-професійної орієнтації;

 • доведення до абітурієнтів програм вступних випробувань, довідково-інформаційних посібників, а також – вимог до вступників;

 • організація та проведення Дня відкритих дверей ліцею;

 • забезпечення військових комісаріатів, закладів загальної середньої освіти матеріалами наочної агітації, що відображають життя та діяльність ліцею, зокрема Правила прийому до ліцею, подальше навчання випускників у ВВНЗ Міністерства оборони України, МВС, підрозділах цивільних ВНЗ України, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу.

3.2 Вступники до ліцею повинні бути підготовлені до вступних випробувань:

 • з української мови (диктант) та математики (письмово) за обсягом програми 7 (8, 9) класу закладу загальної середньої освіти;

 • з фахових вступних випробуваньпрофесійно-психологічного обстеження, медичний огляд, рівень фізичної підготовки.

Вступники, які не витримали фахові вступні випробування до вступних іспитів не допускаються.

3.3 Вступники, які закінчили 7 (8, 9) клас закладу загальної середньої освіти і виявили рівень навчальних досягнень 10-12 балів з усіх предметів, складають тільки один іспит з математики. У разі складання його на бал високого рівня (10-12 балів)  вступники звільняються від подальшого складання вступного іспиту.

3.4 Вступники закладів загальної середньої освіти, які у рік вступу до ліцею є переможцями ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від складання вступних іспитів з навчальних предметів вступних випробувань, з яких вони стали переможцями у відповідних класах. У протокол вступних іспитів з даного предмету виставляється оцінка 12 балів.

 

IV ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ

4.1 Організацію прийому до ліцею здійснює приймальна комісія. Вона визначається щороку начальником ліцею, який є її головою. Заступником голови приймальної комісії призначається заступник начальника з навчальної роботи. Рішенням голови приймальної комісії призначаються секретар приймальної комісії та апеляційна комісія.

4.2 В обов’язки приймальної комісії входить

 • прийом та розгляд документів вступників до ліцею;

 • організація медичного огляду вступників;

 • проведення конкурсу особових справ  (критерії: середній бал, наявність пільг, характеристика учня);

 • проведення вступних іспитів;

 • проведення психологічного обстеження та оцінка фізичної підготовленості вступників;

 • підготовка проекту наказу  про зарахування вступників ліцеїстами.

4.3 До початку вступних іспитів Голова приймальної комісії проводить бесіду з вступниками, на якій інформує про призначення ліцею, порядок комплектування першого курсу, організацію та проведення іспитів, медичного огляду, перевірки рівня фізичної підготовленості і психологічного обстеження вступників, доводить критерії оцінки письмових робіт з кожної дисципліни, оголошує порядок доведення до вступників результатів складання іспитів, механізм зарахування на навчання до ліцею тих, хто пройшов конкурсні випробування, та порядок видачі документів і відправки тих, хто не пройшов за конкурсом.

4.4 Час і місце прийому відвідувачів Головою приймальної комісії та його заступником і Головою апеляційної комісії визначає начальник ліцею. Про кожний прийом відвідувачів робиться запис у книзі запису відвідувачів. 

4.5 Вступники розподіляються на групи, чисельність яких не повинна перевищувати 28 осіб.

4.6 Командири взводів, вихователі  повідомляють військові звання, прізвища, імена та по батькові голови і членів приймальної та апеляційної комісій, знайомлять з розташуванням ліцею, доводять розклад іспитів і консультацій, розпорядок дня ліцею, правила поведінки на території та в приміщеннях, а також вимоги щодо збереження меблів, майна, зелених насаджень.

4.7 Командири взводів, вихователі у період складання іспитів проводять спостереження за вступниками, вивчають їх сімейний стан та дійсні мотиви вступу до ліцею.

4.8 Вступники, які вчинили грубі порушення дисципліни та порядку (крадіжки, бійки, вживання спиртних напоїв, куріння та інше), до складання вступних випробувань не допускаються.

4.9 Вступники, не прийняті на навчання за результатами професійно-психологічного відбору, відправляються за місцем постійного проживання батьків (або осіб, що їх заміняють). Кожному з них повідомляються причини не зарахування на навчання в ліцей. За бажанням вступника йому доводяться під розпис результати психологічного обстеження та видається довідка про результати складання вступних іспитів, яка підписується секретарем приймальної комісії і засвідчується печаткою ліцею.

4.10 Розклад вступних випробувань складається у ліцеї, затверджується Уповноваженим органом управління освіти не пізніше, ніж за 10 днів до початку вступних іспитів, розміщується на сайті ліцею та на дошці оголошень для вступників. 

У розкладі вказуються дні проведення консультацій, іспитів, медичного огляду, професійно-психологічного обстеження та перевірки рівня фізичної підготовки юнаків.

4.11 Тексти диктантів, варіанти письмових завдань з математики, нормативи фізичних випробувань, тести професійно-педагогічного обстеження для конкурсних випробувань готують голови предметних комісій. Завдання вступних випробувань погоджуються департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації. Начальник ліцею зберігає їх у запечатаному конверті, який відкривається в день іспиту в присутності членів предметних комісій та вступників. 

4.12 Проведення конкурсних випробувань у письмовій формі виконуються вступниками на аркушах зі штампом навчального закладу, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт. Результати конкурсних випробувань (письмових іспитів, тестування, здачі нормативів фізичного випробування) оформляються цифрами та прописом у вигляді протоколів вступних випробувань відповідної предметної екзаменаційної комісії, для загального ознайомлення не пізніше наступного дня після проведення цих випробувань.

4.13  Приймальна комісія проводить остаточне медичне обстеження та вступні випробування, які  організовуються та приймаються відповідно до цих Правил.

Психологічне обстеження вступників проводиться згідно з вимогами відповідної «Інструкції про проведення психологічного обстеження вступників до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою».

Перевірка рівня фізичної підготовленості проводиться після проведення медичного обстеження.

          Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ: вправи на швидкість, силові вправи, вправи на витривалість.

         Для виконання вправ надається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) той, хто перевіряє, може дозволити виконати вправу повторно. Повторне виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється.

        Вправи оцінюються за нормативами для відповідного віку абітурієнтів. 

4.14 У приміщення, що визначені для складання іспитів, допускаються лише вступники, екзаменатори, голова, заступник голови приймальної комісії та особи, які прибули за розпорядженням директора департаменту освіти, науки та молодіжної політики, Міністерства оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України – першого заступника Міністра оборони України, Міністра освіти і науки України або його перших заступників.

4.15 Вступники прибувають для складання іспитів, маючи із собою письмове приладдя, для здачі нормативів фізичної підготовки – спортивну форму. Вступники, які у визначений час не прибули на один з іспитів без поважних причин, до складання вступних іспитів не допускаються.

При отриманні юнаками 1-3 балів повторне складання іспиту не дозволяється. До складання наступних іспитів дані вступники не допускаються.

4.16 Вступники у визначений розкладом іспитів час займають місця в приміщенні, місці визначеному для складання іспитів. Їм оголошується порядок складання іспитів.

          Уся письмова робота виконується на листках-вкладках чорнилом чорного, фіолетового або синього кольору (пастою). Робити будь-які помітки чи позначки на роботах не дозволяється. 

           Для письмових іспитів з математики виділяється 1,5 астрономічні години, з української мови  одна, для здачі нормативів з фізичної підготовки – 3 години. Час визначається з моменту закінчення оформлення титульного листа та одержання завдання.

          Під час написання диктанту вчитель читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень щодо його змісту, правописних особливостей і тлумачення значень використаних у ньому слів. Після прочитання всього тексту екзаменатор читає перше речення повністю, а учні тільки уважно слухають його. Далі це саме речення диктується для запису частинами, причому кожна частина, як правило, читається тільки один раз. Після того як учні запишуть усе речення, його вчитель прочитує повторно. Часу для додаткової перевірки вступнику не надається.

          Тестові завдання з математики складені із основних розділів програми для закладів загальної середньої освіти. Кожен варіант завдань розділено на три рівні складності. Завдання з математики розв’язуються у послідовності, яка зручна для вступника. Оформлення розв’язання вправадач) ведеться у відповідності до вимог, встановлених для учнів закладів загальної середньої освіти.

4.17 Усі письмові роботи відразу після закінчення іспиту здаються секретарю приймальної комісії, який проставляє на титульному аркуші і на кожному листі-вкладці цифровий або інший умовний шифр. Зашифровані титульні аркуші зберігаються у сейфі секретаря приймальної комісії, а листи-вкладки відразу видаються вчителям для перевірки.  Робити перерву на відпочинок чи з іншого приводу під час перевірки екзаменаційної роботи забороняється.

Після перевірки письмові роботи передаються голові приймальної комісії для розшифрування. Після цього члени приймальної комісії виставляють оцінки у протокол результатів вступних випробувань (додаток 1).

4.18 Екзаменаційна оцінка виставляється на титульному аркуші вступних випробувань і завіряється підписами екзаменаторів.

Виправлення оцінок, помилково поставлених за результатами складання іспитів, допускається лише з відома голови приймальної комісії. 

4.19 Письмові роботи вступних випробувань вступників зберігаються у секретаря приймальної комісії протягом одного року і анулюються через рік після закінчення іспитів.

4.20 При перевірці диктанту екзаменатор підкреслює орфографічні помилки і надписує зверху потрібну літеру. При пунктуаційних помилках закреслює або ставить необхідні у цьому випадку розділові знаки.

На полях умовними позначками помічаються помилки (І – орфографічні, V - пунктуаційні).

Інші знаки для пояснення помилок використовувати забороняється. Усі

записи робляться тільки чорнилом червоного кольору (пастою). Після цього виставляється  оцінка за диктант. Максимальна  оцінка за диктант -  12 балів.

4.21 При перевірці письмової роботи з математики екзаменатор підкреслює невірний знак, цифру, результат. На полях виконання завдань  результат перевірки фіксується балами - 0б; 0,5б; 1б; 1,5б.

Перевіривши роботу, екзаменатор на першій сторінці листа-вкладки виставляє загальну кількість балів з математики за розв’язання вступником вправ (задач).

Після цього виставляється  оцінка з математики. Максимальна  оцінка – 12 балів.

4.22 Оцінки за письмові роботи вступникам оголошують командири взводів (офіцери-вихователі) після завершення перевірки робіт і затвердження результатів головою приймальної комісії (не пізніше наступного дня після проведення випробувань). Одночасно на дошку оголошень вивішуються списки з оцінками (балами).

4.23 Остаточний медичний огляд вступників проводиться згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу на базі призивної дільниці Надвірнянського районного військового комісаріату.

Для його проведення вступники прибувають у призначений час до медичного пункту під командою вихователя. Кожному вступнику видається картка медичного огляду вступника до ліцею. Після проходження огляду всіма спеціалістами вона дається голові військово-лікарської комісії, який робить остаточний висновок щодо придатності юнака до вступу на навчання, записує результати огляду. Голова ВЛК дає роз’яснення кожному вступнику, якого визнано непридатним за медичними показниками щодо причини такого висновку.

4.24 Апеляції на письмові роботи приймаються тільки в день оголошення оцінок у письмовій формі.

          Розглядом поданої апеляції займається голова апеляційної комісії із залученням голів предметної екзаменаційної комісії. Відповідне рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою апеляційної комісії та її членами. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.25 Пропозиції щодо прийому вступників до ліцею члени приймальної комісії готують з урахуванням результатів психологічного обстеження, медичного огляду, перевірки рівня фізичної підготовленості та оцінок за іспити, а також персонального вивчення кожного юнака.

4.26 Приймальна комісія в першу чергу вирішує питання про зарахування до ліцею вступників, які користуються пільгами, а потім - решти вступників на основі конкурсного відбору.

4.27 Прохідний бал визначається з урахуванням результатів професійно-психологічного обстеження, медичного огляду, перевірки рівня фізичної підготовленості та рейтингових оцінок за іспити і оголошується перед заключним засіданням приймальної комісії.

4.28 Списки зарахованих на навчання оголошуються на заключному відкритому засіданні приймальної комісії та вивішуються на дошку оголошень не пізніше наступного дня після останнього випробування.

4.29 Зарахування ліцеїстів на випускний курс забороняється. 

4.30 Протягом навчального року можливе зарахування ліцеїстів на вакантні місця у 8, 9, 10 класи шляхом переводу із закладів військово-спортивного профілю навчання.

4.31 Протягом навчального року може як виняток здійснюватись добір учнів на вакантні місця у 8,9,10 класи, з числа охочих, при умові успішного проходження випробувань, зазначених вище.

4.32 Випускники 9-го класу ліцею, за підсумками річних оцінок та ДПА зараховуються на подальше навчання в 10-й клас на підставі рішення педагогічної ради ліцею та відповідного наказу начальника ліцею без вступних випробувань.

      Інші випускники 9-го класу ліцею можуть брати участь у вступних випробуваннях в 10-й клас (на вакантні місця) на загальних підставах і за умовами прийому зазначених вище.

4.33 Вступникам зарахованим на навчання у ліцей, видається довідка про зарахування, завірена печаткою ліцею.

4.34 Зараховані на навчання у ліцей зобов’язані представити особову справу з попереднього місця навчання.

 

Додаток 1

до Правил прийому в

Прикарпатський ВСЛІ

ПРОТОКОЛ №____

вступних випробувань

з_______________________________________________________________________________

Голова комісії:___________________________________________________________________

Члени комісії:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Вступні випробування розпочато о _____год, закінчено о _____год

На вступні випробування зявилось ____________, не з’явилось _____________

№ з/п

Прізвище, імя, по батькові

Рівень навчальних досягнень (бал)

Примітка

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

Окремі думки членів комісії__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Дата проведення:_____________

Підписи: _____________ _____________ _____________

Ініціали, прізвище Ініціали, прізвище Ініціали, прізвище 

 

Звіт директора перед громадськістю за 2016/2017 н.р.

 • Автор: pvsli2
 • Категорія: Uncategorised
 • Перегляди: 3520

СЛАЙД №1 

Звіт директора перед громадськістю за 2016/2017 н.р.

1. Організація навчально-виховного процесу 

2. Кадрова політика

СЛАЙД №2             Організація навчально-виховного процесу 

Із 37 учителів, 18 вихователів, які працюють в ліцеї у 2016/2017 навчальному році, всі мають повну вищу педагогічну освіту. 

Склад педагогів за кваліфікацією:

Спеціаліст вищої категорії 13 (23%)

Спеціаліст першої категорії 12 (22%);

Спеціаліст другої категорії 25 (32%) 

Спеціаліст 13 (23%) 

Учитель - методист  3 (7,5%)

Старший учитель  8 (17,5%)

У навчально-виховному процесі беруть участь 13 офіцерів запасу. 

В 2016/2017 навчальному році було заплановано проходження курсової підготовки при Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 12 педагогічних працівників. Всі 12 педагогічних працівників пройшли заплановане навчання. 

СЛАЙД №3

В 2016/2017 навчальному році в ліцеї атестувалось 12 педагогічних працівників, з яких: 

• 12 педагогічних працівників атестовано на відповідність займаній посаді;

• 3 педагогічним працівникам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; 

• 7 (семи) педагогічним працівникам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

• 1 педагогічному працівнику підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;

• 1 педагогічному працівнику підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

• 1 педагогічному працівнику встановлено 12 тарифний розряд Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

На відповідність займаній посаді атестовано заступника директора з виховної роботи Баргана Я.І. та заступника директора з навчально-виховної роботи Куцаня М.Н.

Всі 12 педагогічних працівників згідно перспективного плану ліцею пройшли у 2016/2017 н.р. атестацію. Апеляцій на рішення атестаційної комісії не було.

СЛАЙД №4

Участь ліцеїстів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

На слайді ви бачите переможців та призерів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.

 

Клас /прізвище ліцеїста

Предмет

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Англійська мова

 

Халатян В. (ІІ)

 

 

Німецька мова

 

 

 

Федоренко Д. (ІІІ)

Географія

 

 

 

Шайда А. (ІІІ)

Інформаційні технології

 

 

 

Дзюма О.(ІІ),

Алєксєєв І. (ІІІ)

Екологія

 

 

Боднар Ю. (ІІІ)

 

Історія

Копчук М. (ІІІ)

Юнгер М. (ІІ)

 

Шайда А. (І)

 Два ліцеїсти: Шайда Андрій (11-А клас) та Юнгер Марко (9-Б клас) стали учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. 

СЛАЙД №5

На даному слайді ви бачите діаграму олімпіад участі ліцеїстів в предметних олімпіадах. Аналіз показує, що з року в рік кількість учасників районного етапу зменшується, про те росте якісний показник кількості призерів та переможців. 

СЛАЙД №6

Ліцеїсти Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату є активними учасниками міжнародних конкурсів та турнірів, є членами Малої Академії Наук. Роботу ліцейного товариства МАН координує вчитель хімії Заводовська Н.М. Так у цьому навчальному році на розгляд журі було представлено 10 науково-дослідницьких робіт. Переможцем ліцейного етапу журі визнало роботу ліцеїста 9-Б класу Стефінина Богдана (відділення історії, секція Історія України) на тему «Історична і духовно-просвітницька місія співзасновника і першого директора Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Ореста Дичковського», науковий керівник вчитель української мови та літератури Бойко В.В. Науково-дослідницька робота Стефінина Богдана в обласному етапі посіла почесне IV місце. 

СЛАЙД №7

1.2. Матеріально-технічна та навчально-методична база

Адміністрацією Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату  Івано-Франківської обласної ради з 01.06.2016 року по 31.05.2017 року було придбано такі основні засоби та матеріали та поточний ремонт приміщень на суму 1 075 019грн.в т.ч. за кошти орендної плати -216776грн, за кошти з спонсорської допомоги – 302865грн., з бюджету надійшло 555378,00грн.

• Комп’ютерна техніка (ноутбук-1шт.; комп'ютерний клас -1;проектори-3шт; системний блоки-2шт.;принткер-1шт;екрани до проектора – шт..) на суму 219153 грн.(43000,00 – кошти з спонсор. допомога 176153грн-кошти обласного бюджету);

• Закуплено  та встановлено поліуретанове покриття на баскетбольний майданчик в сумі 199680грн.(кошти з спонсор. допомога);

• Закуплено щити баскетбольні 2 шт.17000грн. (кошти з спонсор. допомога);

• Закуплено шифер 1000шт. за 97800,00грн.(кошти від орендної плати);

• Придбано музичні інструменти (гітара,мікрофони,) на суму-3892,00грн (кошти обласного бюджету);

• Придбано навчальні матеріали для військового кабінету на суму -

8390,00грн.( кошти обласного бюджету);

• Придбано навчальне обладнання для кабінету фізики на суму -3900грн.( кошти обласного бюджету);

• Придбано м’який інвентар (комплект постільної білизни-100шт.)на суму – 37000,00грн.( кошти обласного бюджету);

• Придбано чешки для танцювального гуртка (20 пар)- на суму 3400грн.( кошти обласного бюджету);

• Придбано костюми камуфляжні та берци (10комплектів) на суму 10450грн. (кошти обласного бюджету); Для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування).

• Придбано матеріалів на ремонт приміщень ліцею на суму 207579 грн.( кошти обласного бюджету);

• Придбано бензину на суму – 65600,00грн.(за кошти з спонсор.допомога-36000,00грн.; кошти обласного бюджету – 29600,00 грн. );

• Придбано миючі та дезифікуючі засоби на – 49000,00грн (за кошти обласного бюджету);

• Придбано канцтовари на суму 26715 грн.(в т.ч. дітям сиротам на суму 15000грн.)( за кошти обласного бюджету);

• Придбано гравій сіяний для волейбольного майданчика  на суму 7500грн.( кошти від орендної плати);

• Послуги автомобіля на суму 4000 грн.( кошти від орендної плати);

• Поточний ремонт на суму – 99673,00грн (поточний ремонт їдальні;поточний ремонт панелів у штабі, та в спальному корпусі; ремонт в КПП);( кошти від орендної плати-97188грн;2485- за кошти з         спонсор. допомога))

• Поточний ремонт газонокосілки на суму 10288грн.( кошти від орендної плати)

• Поточний ремонт газової труби на суму 4000,00грн.( - за кошти з спонсор. допомоги).

2. На фонд заробітної плати витрачено 6792078грн:

2.1. На матеріальну допомогу в тому числі на оздоровлення –174083,00

2.2. На грошову винагороду – 61000грн. – 50% від запланованого кошторису навчального закладу. 

3. Надійшло коштів від спонсорської допомоги з 01.06.2016 -30.05.2017 -102 300 грн.

4.Надійшло від орендної плати – 453880,1 грн.

СЛАЙД №8

1.3. Фінансове забезпечення діяльності

На функціонування інтернатного закладу в 2016 році передбачено –        11 704 661 грн. – з них використано в 2016 році – 11 803 892 грн. (100 тис. залишок оренди з попереднього року).  

В 2016/2017 н. р. ліцеєм з додаткових джерел фінансування залучено  556180,1 грн., з них отримано від оренди – 453880,1 грн., надійшло коштів від спонсорської допомоги – 102 300 грн.

СЛАЙД №9-16

Результатами позакласної роботи членів методичного об’єднання вчителів фізичної культури є традиційно успішні виступи їхніх вихованців на спортивних змаганнях різних рівнів.

Вихованці під керівництвом Данилевича Н.П., не зраджують традиціям і успішно виступають на змаганнях і турнірах різного рівня:

Черепаха Віктор – переможець всеукраїнського Чемпіонату серед ФСТ «Україна», чемпіон області з тхеквондо ВТФ;

Мазурак Володимир – чемпіон області, учасник Чемпіонату України з тхеквондо ВТФ;

Михальчук Іван – чемпіон області з тхеквондо ВТФ;

Данило Назар –переможець Кубка області з тайського боксу;

Печерик Євген – призер Кубка області з тайського боксу;

Сеник Дмитро - призер Кубка області з тайського боксу.

В квітні на Чемпіонаті України з ушу-саньда ліцеїст 11-А класу Печерик Євген став переможцем турніру і виконав норматив кандидата у майстри спорту з цього виду єдиноборств.

Не відстають від своїх друзів футболісти, на чолі з тренером Самборським П.В. Вони традиційно успішно виступають на різноманітних змаганнях та турнірах. В кінці квітня збірна ліцею з міні-футболу прийняла участь у Всеукраїнському турнірі з міні-футболу імені Героїв Чорнобиля, який проходив у м. Черкасах. На жаль наші футболісти поступились одноліткам з Кривого Рогу та зіграли в нічию з командою з Дніпра. Такий результат не дозволив їм подолати груповий раунд боротьби за вихід в плей-оф. 

В середині червня 2016 року в м. Білгород-Дністровському, що на Одещині, відбувся турнір з жиму лежачи та силового двоборства. Вперше за історію виступів збірної команди з пауерліфтингу, вона зайняла третє загальнокомандне місце з жиму лежачи. Індивідуальні результати виступу ліцеїстів виглядають наступним чином:

Терлецький Володимир -  І місце в категорії до 56 кг з жиму лежачи;

Сайник Олександр - І місце в категорії до 52 кг з жиму лежачи;

Порохницький Сергій – ІІ місце в категорії до 67,5 кг з жиму лежачи;

Шиян Роман – ІІ місце в силовому двоборстві у ваговій категорії до 67,5 кг. Виконав норматив КМС зі станової тяги.

01.04-02.04.2017 року у місті Маріуполі, «останньому форпості вільної України», як висловився мер міста на відкритті змагань, відбувся ІХ Чемпіонат України з окремих вправ пауерліфтингу.

Терлецький Володимир виступав у ваговій категорії до 60 кг. У першому підході йому підкорилась штанга вагою у 100 кг. Цього вистачило для перемоги у відкритій віковій групі. В наступних двох спробах Володя штурмував 110-ти кілограмовий снаряд, але нажаль, невдало. Не вдалось виконати довгоочікуваного «майстра», хоча «золото», за традицією, поїхало в Надвірну. Володимир виконав норматив кандидата в майстри спорту з жиму лежачи. Підготовку забезпечив вчитель фізичної культури Войчишин В.І.

СЛАЙД №17          Військово-професійна орієнтація випускників

                                                                                                                  Результати 

                                                                         вступу випускників Прикарпатського військово-спортивного  

                                                                   ліцею-інтернату 2016 року до навчальних закладів силових структур

Профіль закладу

11-А

11-Б

11-В

Всього

%

Навчальні заклади Міністерства оборони

6

10

9

25

41

Навчальний заклад державної Прикордонної служби

 

-

 

3

 

4

 

7

 

11,5

Навчальні заклади МВС

1

1

-

2

3,3

Навчальні заклади НС

-

1

1

2

3,3

Всього

7

15

14

36

59,1

                                   

                                                 Порівняльний аналіз вступу випускників 2014-2016 року

Профіль   ВНЗ

2014

2015

2016

ВНЗ МО

20,8%

43%

41%

ВНЗ інших силових структур

23,9%

10,4%

18,1%

Всього

44,7%

54,5%

59,1%

Довідка з профорієнтації випускників ПВСЛІ 2017 року:

Всього випускників – 74 осіб 

Виявили бажання поступати у ВНЗ силових структур  – 52 чоловік (70%)

Діаграму вступу ви можете побачити на слайді

 

СЛАЙД №18

Відповідно до плану навчально-виховної роботи на 2016/2017 навчальний рік у ліцеї працюють гуртки та секції спортивного та художньо-естетичного спрямування. Всього 7 гуртків: 

 Рік

Кількість гуртків

Кількість учнів, які займаються в них

Відсоток

2012 / 2013

14

266

80,6

2014 / 2015

13

241

72,8

2015 / 2016

12

214

65,3

2016 / 2017 

7

154

51

Всього у гуртках займається 154 ліцеїсти. Також ліцеїсти мають змогу продовжувати навчання у Надвірнянській дитячій музичній школі за межами ліцею. До гурткових занять залучено дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших соціально незахищених категорій  та дітей, які потребують особливої уваги збоку педагогічних працівників.  

Слайд №19-20

                                                                                                              Результати виховної роботи

Виховна робота у 2016/2017 навчальному році проводилась відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, інших нормативно-правових документів. На їх основі було розроблено план виховної роботи ліцею.

У 2016/2017 навчальному році продовжувалась робота учнівських проектів «Все в твоїх руках» (ведення здорового способу життя, куратор Барган Я.І ), „Скарбниця вітамінів” (екологічне та трудове виховання куратор Війтик С.Б.), реалізовано проекти «Вибори голови комісії Честі ліцеїста» (куратори Рада сержантів та Барган Я.І.) та «Ліцей має таланти» (куратори майор Кухта Р.П., старший лейтенант Яворський В.І.), також діяли ротні проекти.

Згідно плану виховної роботи та з метою профілактики порушень Статуту у ліцеї протягом 2016/2017 навчального року працювала комісія попередження правопорушень. Всього було проведено 9 засідань, на яких розглядалась успішність і поведінка ліцеїстів, які знаходяться на внутріліцейному обліку. 

Як органи учнівського самоврядування у ліцеї діяли Рада сержантів (голова-головний сержант Йохтур Павло) та комісія Честі ліцеїста (голова- віце-сержант Кравець Дмитро), які надавали допомогу в організації та проведенні заходів навчально-виховної роботи з особовим складом. 

У лютому 2017 року виховною частино ліцею проведено педагогічну практику для вихователів загальноосвітніх шкіл  Івано-Франківської області на тему «Національне виховання в умовах навчання у військовому ліцеї».

  Особовий склад ліцею взяв участь у благодійних акціях  зі збирання коштів та продуктів для учасників АТО «Вечорниці для фронту», традиційно для дітей-вихованців Надвірнянського будинку малютки з нагоди свята Миколая, для хворої матері трьох дітей Сметанюк Богдани Романівни, Червоного Хреста.

У період Великого Посту у ліцеї відправлялась Хресна Дорога.

Протягом навчального року виховною частиною ліцею проведено цілий ряд цікавих виховних заходів та екскурсій:

Слайд №21-23

- участь особового складу II роти у VIII прощі військовослужбовців ЗСУ до Зарваниці (Тернопільська область, Яворський В.І., Гвоздянчук Р.І.);

- заходи до Дня утворення УПА та 21-ї річниці створення навчального закладу;

- участь у районних заходах до Дня Захисника України, Дня Соборності України, Дня пам’яті героїв Крут, смолоскипній ході до Дня загибелі командира УПА Романа Шухевича;

- зустріч з працівниками УДПС у Івано-Франківській області та офіцерами відділу кримінальної поліції справ неповнолітніх Надвірнянського РВ МВС України;

- участь віце-сержанта 10-Б класу Семеняка Юрія у екскурсійній поїздці до Київського військового ліцею імені Івана Богуна в рамках заходів для дітей, батьки яких є учасниками АТО (м. Київ);

- участь  у IV Всеукраїнському відкритому фестивалі-конкурсі військово-патріотичної пісні «Пам’ять серця» (м. Київ);

- похід до місця загибелі Марка Боєслава (с. Дзвиняч Богородчанського району);

- екскурсія до музею-садиби Степана Бандери (с. Ст. Угринів, Калуського району);

- екскурсія до Саду Петера (с. Грабовець, Богородчанського району);

Слайд №24

- екскурсії у музей «Писанка» (м. Коломия) , Манявський скит (с. Манява, Богородчанського району), Пнівський замок$

- екскурсії ліцеїстів випускних класів до Академії Сухопутних військ (м. Львів) та 10 гірськострілецької бригади (м. Коломия);

 - участь у заходах з смт. Заболотів, Снятинського району;

 -    участь ліцеїстів у панахидах на могилах полеглих героїв;

Слайд №25-28

- зустрічі з цікавими людьми, випускниками ліцею, учасниками АТО, волонтерами групи «Вітерець».

Творчі колективи ліцею взяли участь у конкурсі-огляді художньої самодіяльності серед інтернатних закладів обласного підпорядкування.

Протягом навчального року поповнилась матеріальна база виховної частини музичним приладдям та танцювальним взуттям для хореографічного взуття. 

4. Планування і контроль

В ліцеї приймаються управлінські рішення та видаються відповідні накази і розпорядження. Призначаються відповідальні за виконання певних наказів та розпоряджень директора ліцею, визначаються особи, які здійснюють контроль за їх виконанням.

В ліцеї склалася система взаємодії і співпраці з громадськістю, позашкільними закладами, установами та організаціями району та області, зокрема співпраця:

- з різними державними установами (Надвірнянська міська рада, Надвірнянська РДА та районна рада, соціальна служба у справах дітей, Надвірнянський РВВС, КМСН, еколого-натуралістичний центр, станція юних техніків, центр дитячої творчості, центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Надвірнянський військовий комісаріат, Надвірнянське лісництво, природний заповідник «Горгани», обласний музично-драматичний театр ім. І.Франка, Коломийський академічний обласний музично-драматичний театр ім. І. Озаркевича, страхова компанія «Оранта», реабілітаційний центр «Захід шанс»); громадськими («Кадетська співдружність», «Пласт», «УРК»); ветеранськими організаціями та об’єднаннями (районна спілка воїнів-афганців, обласне та районне братство вояків У ПА, обласна спілка офіцерів України). Однак співробітництво з позашкільними закладами району (області), з дитячими та молодіжними організаціями носить фрагментарний характер.

5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу

Навчально-виховний процес в ліцеї організовано згідно з нормативно-правовими документами, які регламентують роботу закладу. Затверджуються правила внутрішнього розпорядку, поновлюються посадові обов’язки. Діє колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом ліцею, складаються угоди з техніки безпеки та охорони праці. 

Всі нормативні акти, накази та розпорядження адміністрації, які стосуються навчального навантаження вчителів, відпусток, доплат, режиму роботи ліцею та графіків роботи окремих працівників, узгоджуються з профспілковим комітетом. 

З метою організації медичного обслуговування ліцеїстів в ліцеї функціонує медичний пункт. Медикаментами для амбулаторного лікування ліцей повністю забезпечений. Роботу медичного пункту забезпечують: лікар-педіатр, лікар - стоматолог, 4 чергові медсестри, медсестра фізкабінету, медсестра з дієтичного харчування та дві молодші медичні сестри, які проводять лікувально-профілактичну роботу серед ліцеїстів. Невідкладна допомога надається лікарями Надвірнянської ЦРЛ. Сироти проходять поглиблене медичне обстеження 2 рази в рік, згідно наказу директора ліцею поточний медичний огляд проводиться щотижнево.

Щорічно юнаки, які підлягають припису до призивної дільниці, ліцеїсти випускних класів, які виявили бажання продовжити навчання у ВНЗ силових структур України, та абітурієнти під час набору у 8-й клас проходять поглиблене обстеження медичною комісією при Надвірнянсько-Богородчанському об’єднаному військовому комісаріаті.

Щорічно директором ліцею видається наказ «Про організацію харчування». Харчування учнів здійснюється відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2002 року №426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації», Постанови КМУ від 22.11.2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №873 (873-2007-п) від 26.06.2007), спільного наказу МОНУ і МОЗУ від 01.06.2005 року № 242/429 «Про порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», Статуту ліцею. Безкоштовно, за рахунок державного бюджету, харчуються всі ліцеїсти 8-11-х класів.

 Вартість харчування в 2016/2017 навчальному році в середньому становить 50 гривень на день.  Показник виконання норм харчування за 2016/2017 навчальний рік становить 100%.

В ліцеї розроблені заходи щодо попередження травматизму ліцеїстів. Вивчається стан викладання основ безпеки життєдіяльності, проводяться загальношкільні заняття з Правил пожежогасіння, експлуатації побутових газових приладів, використання побутового газу, правил дорожнього руху, проведення Тижнів техніки безпеки, навчальної евакуації особового складу.

Слайд №29

6. Міжнародна співпраця 

Прикарпатський військово-спортивний ліцей продовжує заходи з Міжнародної співпраці з навчальними закладами Польщі. В червні 2016 року за безпосереднього сприяння голови батьківського комітету Андрійович З.М. в м. Пруднік Опольського воєводств був підписаний договір про співпрацю та обмін учнями між Прикарпатським військово-спортивним ліцеєм-інтернатом і Сільськогосподарською Школою із військовими класами навчання. 

Реалізовуючи даний договір наш заклад в листопаді 2016 року прийняв делегацію із вчителів і учнів даної школи в Надвірній, а на початку квітня 2017 року делегація ліцею була із зворотнім дружнім візитом у Польщі.   

7. Проблемні питання

Капітальний ремонт даху спального корпусу. 

Відсутність спортивного залу, що суттєво вплинуло на організацію та проведення навчально-виховного процесу в цілому та позакласної роботи зокрема. 

Незавершений капітальний ремонт казарми №2.

Незавершений капітальний ремонт військового комплексу. 

 

 

                                                                              Директор Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату 

                                                                                                     Івано-Франківської обласної ради 

                                                                                   полковник                                                       М.Л. Мартинюк 

  

Зразки завдань для вступних іспитів для абітурієнтів 9-х класів

 • Автор: pvsli2
 • Категорія: Uncategorised
 • Перегляди: 8143

                                                                                                                                    Диктанти

 

                                                                                                                                    З історії футболу

Найулюбленіша й найпопулярніша гра в усьому світі – футбол. Вона виникла в Англії давно, десь у дванадцятому столітті, приблизно вісімсот років тому. У містах Англії у футбол грали спочатку на базарних площах і навіть на кривих і вузеньких вуличках тогочасних міст. 

У грі брали участь іноді до ста й більше чоловік. Грали із середини дня й до заходу сонця. Спеціальних правил гри тоді ще не було. Натовп гравців у погоні за м’ячем змітав усе на своєму шляху. Сповнені жаху, притискувалися до стін будинків солідні громадяни, ченці й навіть безстрашні лицарі верхи на конях. 

Для боротьби проти народної гри об’єдналися церковники, феодали й купці. Вони здобули перемогу: король Едуард Другий заборонив гру в межах міста. Пізніше футбол був заборонений у всьому королівстві. 

Усе ж таки, незважаючи на заборони й покарання, англійці не припиняли грати у футбол, а з 1663 року гру було реабілітовано. У 1908 році футбол увійшов до програми Олімпійських ігор. Нині важко уявити життя будь-якої країни без футбольних матчів. 

 

                                                               159 слів                                               За А. Коваль

          

                                                                                                                                  Символ влади й перемоги

Давнішої та поширенішої зброї не знає історія. Булава відома з прадавніх часів у всіх краях і в усіх народів. Вона була холодною зброєю ще до винайдення списа, меча, лука. Коли ж вогнепальна зброя витіснила булаву, люди перетворили її на символ влади. Той, хто в давнину володів булавою, був справді могутньою людиною, а тому мав право керувати іншими. В Україні, Польщі, Туреччині булава ставала символом величі та державної влади.

Гетьманська булава складалася з дерев’яної чи металевої ручки, до якої кріпилася металева куля із золотим або срібним покриттям. Її оздоблювали коштовними каменями.

Хто мріє про булаву, має пам’ятати, що її дають лише гідним. Хто береться за неї, мусить розуміти, що її дуже важко здобути, але ще важче втримати. Здобувши булаву, треба знати, що нею слід користуватися мудро, адже вона здатна творити і добро, і зло, будувати й руйнувати, зміцнювати злагоду й сіяти ворожнечу.

Булава зберегла свою прадавню могутність відтоді, як була зброєю, і набула нової сили, коли стала символом влади.

                                                               163 слова                                                     За А. Багнюком


 

 

 

Статут ліцею

 • Автор: pvsli2
 • Категорія: Uncategorised
 • Перегляди: 4905

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради 

від ____________ № ________

 

СТАТУТ

 

ПРИКАРПАТСЬКОГО ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОГО

ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

(нова редакція)

м. Івано - Франківськ

2016 

 

І. Загальні положення

 

1.1. Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат створений відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 10.10.1995 року «Про відкриття військово-спортивного ліцею в смт. Богородчани».

Рішенням сесії Івано-Франківської обласної ради від 04.06.2004. 

№ 401-11/2004 для розміщення Прикарпатського військово-спортивного ліцею передано майновий комплекс військового містечка у м. Надвірній, вул. Сірика, 1 а.

Відповідно до наказу начальника Управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 14.08.2009 року № 396 Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат з 25.08.2009 року переведено з смт. Богородчани у м. Надвірну.

1.2. Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради (далі – ліцей-інтернат) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальним закладом).

1.3. Власником ліцею-інтернату є Івано-Франківська обласна рада (далі – Власник).

1.4.Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ в сфері освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.5. Засновниками ліцею-інтернату є юридичні особи: Івано-Франківська обласна рада та благочинний культурно-освітній фонд ім. Патріарха Йосипа Сліпого, які уклали Установчий договір про заснування ліцею 14 лютого 1996 року.

1.6. Ліцей-інтернат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постановою Кабінету Міністрів України № 717 від 28 квітня 1999 року «Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою», наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та цим Статутом.

 

II. Найменування та місцезнаходження

2.1. Повна назва навчального закладу українською мовою – Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради.

2.2. Юридична адреса: 78405, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Сірика, 1 a. 

 

III. Юридичний статус ліцею-інтернату

3.1. Ліцей-інтернат є юридичною особою.

3.2. Ліцей-інтернат є неприбутковим закладом.

3.3. Ліцей-інтернат користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління згідно з укладеним договором.

3.4. Ліцей-інтернат здійснює діяльність у межах положень, передбачених Статутом.

3.5. Для здійснення діяльності ліцей-інтернат залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.6. Ліцей-інтернат має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами, інші реквізити. Має право бути особою, що бере участь у справі, яка розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах. 

Фінансування ліцею-інтернату здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та обласного бюджету.

3.7. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями ліцею-інтернату, а ліцей-інтернат не відповідає за зобов'язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

3.8. Ліцей-інтернат відповідає за кошти, які є в його розпорядженні. На майно ліцею-інтернату не може бути накладено стягнення інакше, ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

3.9. Ліцей-інтернат у встановленому порядку встановлює контакти щодо виставкової, науково-дослідної, науково-освітньої та іншої діяльності.

3.10. Ліцей-інтернат самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності ліцею-інтернату у визначеному законодавством порядку.

3.11. Керівництво ліцею-інтернату несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності. 

3.12. До компетенції Власника належить:

- прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію ліцею-інтернату; 

- прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

- заслуховування звітів директора ліцею-інтернату про роботу;

- здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;

- створення філій ліцею-інтернату без надання їм статусу юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.13. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

- затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років);

- проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

- забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок;

- забезпечення проведення інвентаризації майна ліцею-інтернату;

- затвердження штатного розпису;

- право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію і ліквідацію ліцею-інтернату, затвердження проекту Статуту ліцею-інтернату та здійснення контролю за його дотриманням.

3.14. Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат – навчальний заклад ІІ-ІІІ ступеня з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою. 

3.15. Головною метою ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

3.16. Головними завданнями ліцею-інтернату є : 

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; 

- формування особистості ліцеїста, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- забезпечення набуття ліцеїстами знань та навичок з військової та фізичної підготовки для успішного продовження навчання у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти; 

- виховання у ліцеїстів високих моральних якостей, дисциплінованості, любові до військової служби та професії офіцера на основі військово-професійної орієнтації;

- підготовка фізично здорових, вольових осіб, здатних переносити труднощі військової служби.

3.17. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію завдань, визначених Законом України «Про освіту»;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни. 

3.18. Мовою навчання у ліцеї є українська, запроваджено поглиблене вивчення предметів Захисту Вітчизни та фізичної культури.

Ліцей-інтернат має право: 

- проходити у встановленому порядку державну атестацію;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

- спільно з вищими навчальними закладами, Інститутом інноваційних освітніх технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів, у тому числі на базі вітчизняних та зарубіжних науково-методичних центрів; 

- використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб, додаткових джерел фінансування: доходи від наданих платних послуг, благодійні внески, інші надходження, не заборонені законодавством;

- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних, культурних підрозділів для впровадження спортивної діяльності; ліцей може мати власну або орендовану спортивну базу, стаціонарні або тимчасові спортивно-оздоровчі табори, користуватися спорудами, базами, спортивних товариств та інших організацій на договірній основі;

- здійснювати самостійно видавничу діяльність (випуск власної газети, навчальної та науково-методичної літератури, експрес – інформації тощо);

- брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів та проведенні науково-дослідної, експериментальної пошукової роботи; 

- за рахунок кошторисних призначень та позабюджетних коштів здійснювати відрядження вихованців та спеціалістів ліцею для участі у спортивних змаганнях; 

- встановлювати власну символіку і атрибутику: емблему, прапор та інші;

- встановлювати форму одягу для ліцеїстів та персоналу; 

- ліцей може користуватися іншими правами, визначеними чинним законодавством.

Взаємовідносини ліцею-інтернату з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

IV. Організація навчально-виховного процесу

4.1. Організація навчально-виховного процесу у ліцеї здійснюється на підставі чинного законодавства України, наказів і розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, уповноваженого органу управління. 

Ліцей-інтернат планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного плану розвитку ліцею і плану роботи на рік.

У перспективному плані розвитку ліцею-інтернату відображаються найголовніші питання, визначаються перспективи розвитку ліцею-інтернату, як правило, на п’ять років. 

Перспективний план розвитку й план роботи на рік затверджуються педагогічною радою ліцею-інтернату. 

4.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план. 

Робочий навчальний план щороку затверджується Уповноваженим органом управління. У вигляді додатків до робочого навчального плану у ліцеї розробляються наступні документи:

а) на навчальний рік:

- структура навчального року;

- фактична мережа класів;

- плани факультативних занять, гуртків;

- режим роботи.

4.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники ліцею самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що дозволяють забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти понад обсяг, визначені державним стандартом для повної загальної середньої освіти.

Ліцей-інтернат здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання із проживанням учнів у ліцеї-інтернаті.

4.4. Щоденна кількість і послідовність навчальних, навчально-тренувальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором ліцею, погоджується відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби.

4.5. Порядок організації навчального процесу, форми навчання та контролю за набуттям знань, умінь і навичок, порядок проведення державної підсумкової атестації ліцеїстів, терміни початку і закінчення навчального року та тривалість канікул встановлюються ліцеєм відповідно до законодавства та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України. Структура навчального року затверджується Уповноваженим органом управління.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у восьмих класах після навчальної практики, у десятих класах – після військово-польових зборів, у випускних класах – після завершення державної підсумкової атестації.

Навчальний процес здійснюється за семестровою системою навчання.

Тривалість канікул визначається структурою навчального року, загальний обсяг яких становить не менше 30 календарних днів.

Тривалість уроків у ліцеї становить 45 хвилин. При кількості годин з предмета навчання, більше однієї на тиждень, заняття можуть проводитися парами. 

Тривалість перерви між уроками встановлюється згідно із розпорядком дня, затвердженого директором ліцею. 

В другій половині дня проводиться самопідготовка ліцеїстів до занять під керівництвом вихователів.

4.6. Переведення ліцеїстів до наступного класу здійснюється у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України. 

Ліцеїсти, які мають за підсумками семестрового або річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1,2,3 бали) можуть бути за рішенням педагогічної ради та згідно з наказом директора відраховані з ліцею незалежно від того, в якому класі вони навчаються. 

Про можливі відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк, до можливого відрахування, письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання ліцеїста. 

Рішення про відрахування із ліцею дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймаються за згодою органів опіки та піклування. За сприяння уповноваженого органу управління такі діти переводяться до іншого навчального закладу. 

Питання відрахування з ліцею за недисциплінованість або за низькі моральні якості вирішується педагогічною радою та відповідним наказом директора ліцею незалежно від терміну навчання ліцеїста. До таких дисциплінарних проступків відносяться :

а) наруга над державною символікою;

б) безпідставний систематичний пропуск занять;

в) крадіжки, руйнування ліцейного майна;

г) самовільне залишення території ліцею;

д) вживання спиртних напоїв, наркотичних, токсичних речовин;

е) нестатутні відносини.

4.7. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти у ліцеї встановлюється загальна кількість ліцеїстів – 360.

Набір на навчання у ліцей здійснюється після закінчення 7-го (9-го) класу загальноосвітньої школи на конкурсній основі, після вступних випробувань з української мови (диктант), математики (письмово), оцінки рівня фізичного розвитку дитини, обов’язкового проходження поглибленого медичного огляду та професійно-психологічного обстеження.

Зарахування до ліцею здійснюється згідно з наказом директора на підставі рішень приймальної комісії. 

Після закінчення І семестру навчального року може здійснюватись добір учнів на вакантні місця, з числа бажаючих, при умові успішного проходження випробувань, зазначених вище.

Поза конкурсом, за умови позитивного складання вступних випробувань (не нижче 4 балів), зараховуються діти-сироти та діти, які залишилися без опіки (піклування) батьків, а також діти, у яких один з батьків-військовослужбовців загинув при виконанні службових обов’язків.

4.8. Військово-патріотичне виховання ліцеїстів здійснюється у процесі виконання ними розпорядку дня, участі у військових ритуалах, в процесі навчальних занять, позакласної роботи, шляхом ознайомлення з традиціями українського народу, життям та бойовим навчання Збройних Сил України, а також під час набуття ліцеїстами теоретичних знань та практичних навичок з предмета «Захист Вітчизни». При цьому враховується необхідність підготовки ліцеїстів до прийняття військової присяги та виконання статутів Збройних Сил.

Під час навчання ліцеїсти можуть залучатися до самообслуговування, різних видів іншої суспільно-корисної праці з урахуванням віку і фізичних можливостей за умови дотримання норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я. 

4.9. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, в ліцеї-інтернаті проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні і позаліцейні заняття та заходи, передбачені розкладом, самостійна робота за індивідуальними планами, участь у змаганнях, централізовані навчально-тренувальні збори, робота в спортивно-оздоровчих таборах, навчання в польових навчальних таборах, що спрямовується на задоволення інтересів ліцеїстів, їх виховання та розвиток.

4.10. Відволікання ліцеїстів від навчальних занять на інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством України).

4.11. У ліцеї-інтернаті діє система оцінювання навчальних досягнень, яка встановлена Міністерством освіти і науки України. В балах виставляється поточна оцінка, тематична, семестрова, річна, скоригована, оцінка за державну підсумкову атестацію, інші види навчальної діяльності. 

За результатами навчання ліцеїстам (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

4.12. Прийом ліцеїстів здійснюється згідно з правилами вступу до ліцею, які погоджуються Уповноваженим органом управління.

 

V. Учасники навчально-виховного процесу

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу є:

- ліцеїсти;

- педагогічні працівники;

- адміністрація, навчально-технічний персонал, інші спеціалісти ліцею;

- батьки (особи, які їх замінюють);

- представники підприємств, установ, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

5.2. Ліцеїсти мають право:

- обирати індивідуальні програми, позакласні заняття;

- користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою базою закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах, гуртках, групах за інтересами;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля ліцеїстів;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на забезпечені і нешкідливі умови навчання та праці.

5.3. Ліцеїсти зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися Статуту ліцею, правил внутрішнього ліцейного розпорядку;

- бережливо ставитися до майна закладу;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.

5.4. Педагогічним працівником ліцею-інтернату повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

Відповідно до п.23 Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.1999 р. № 717 на посади вихователів можуть призначатися офіцери запасу, які мають вищу освіту та досвід служби на офіцерських посадах не менше чотирьох років. 

Призначення на посаду й звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

5.5. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів; 

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, позачергову атестацію та отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчально-виховної і виховної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів; 

- виявлення педагогічної ініціативи;

- участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею-інтернату;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до діючого законодавства;

- на моральні й матеріальні заохочення відповідно до трудового внеску.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.6. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати Статут ліцею-інтернату, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту або трудового договору;

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

- настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі. Виховувати повагу до батьків, духовних, історичних цінностей України, до державного соціального устрою, бережливого ставлення до навколишнього середовища;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність ліцеїста;

- виконувати розпорядження адміністрації ліцею, Уповноваженого органу управління;

- сприяти зростанню іміджу ліцею-інтернату; 

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, інших шкідливих звичок;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- брати участь у роботі педагогічної ради, різних загальних і групових форм методичної роботи;

5.7. У ліцеї-інтернаті обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

5.8. Педагогічні працівники, які порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку ліцею-інтернату, умови Колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом ліцею-інтернату, не виконують посадових інструкцій або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

5.9. Батьки ліцеїстів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їх дітей до ліцею.

Батьки ліцеїстів мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ліцею;

- звертатися до органів державного управління з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та вдосконаленні і поповненні матеріально-технічної бази ліцею;

- захищати у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.

5.10. Батьки (особи, які їх замінюють) зобов’язані:

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мов, культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів, виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

5.11. У навчально-виховному процесі ліцею-інтернату можуть брати участь представники:

- особового складу військових частин;

- правоохоронних органів;

- інших організацій та підприємств на підставі укладених договорів, в межах, визначених чинним законодавством і Статутом ліцею-інтернату.

5.12. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися Статуту ліцею-інтернату;

- виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації;

- дотримуватися педагогічної етики та моралі;

- захищати ліцеїстів від різних форм фізичного та психічного впливу, перешкоджати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, інших шкідливих речовин.

5.13. За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу адміністрацією ліцею-інтернату встановлюються різні форми моральних та матеріальних заохочень.

5.14. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту ліцею-інтернату, інших керівних документів на них можуть накладатися дисциплінарні стягнення, встановлені чинним законодавством та правилами внутрішнього розпорядку.

 

VI. Управління ліцеєм-інтернатом

6.1. Безпосереднє керівництво ліцеєм-інтернатом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше п’яти років та досвід військової служби не менше десяти років. 

Директор ліцею-інтернату призначається і звільняється з посади Уповноваженим органом управління за попереднім погодженням з обласною радою та обласною державною адміністрацією.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється Уповноваженим органом управління за поданням директора ліцею-інтернату з дотриманням чинного законодавства.

6.2. Рішенням Івано-Франківської обласної ради від 20.07.2000. 

№ 329-15/2000 з метою підтримання зв’язку із засновниками і керівництва стратегічним спрямуванням діяльності ліцею-інтернату утворена наглядова рада ліцею-інтернату.

Голова наглядової ради ліцею – голова благочинного культурно-освітнього фонду імені Патріарха Йосипа Сліпого.

6.3. Головні завдання діяльності наглядової ради:

- наглядова рада визначає стратегічні напрямки діяльності ліцею-інтернату, його виховне та ідеологічне спрямування;

- забезпечує зв’язок військово-спортивного ліцею-інтернату із засновниками та іншими державними і недержавними структурами й організаціями;

- організовує для кращого функціонування ліцею-інтернату позабюджетну спонсорську допомогу та визначає порядок її використання;

- активізує і надає допомогу в організації науково-дослідної та науково-практичної діяльності: організовує науково-практичні конференції, лекції-семінари для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, поліпшення навчально-виховного процесу, сприяє індивідуально-науковій роботі вчителів та вихователів ліцею;

- проводить роботу щодо покращення культурно-виховного процесу в ліцеї, надає допомогу в організації екскурсій, концертів та інших масових заходів;

- подає пропозиції щодо формування кадрового складу ліцею-інтернату, здійснює контроль за виконанням функціональних обов’язків персоналу та дотриманням етично-моральних норм поведінки;

- рада контролює використання позабюджетних спонсорських коштів;

- члени наглядової ради мають право голосу на педагогічних радах ліцею;

- рішення наглядової ради, прийняте в межах її компетенції, є обов’язковим для виконання дирекцією ліцею-інтернату;

- рада щороку звітує перед засновниками про свою діяльність.

6.4. Вищим органом ліцейного громадського самоврядування є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше двох третин працівників ліцею-інтернату. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх працівників.

Право скликати збори мають голова ради ліцею-інтернату, учасники загальних зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор ліцею-інтернату, Власник, Уповноважений орган управління.

Загальні збори:

- вибирають раду ліцею-інтернату, встановлюють термін її повноважень;

- заслуховують звіт директора й голови ради ліцею-інтернату;

- розглядають питання навчально-виховної, виховної, методичної, фінансової, господарської діяльності ліцею-інтернату;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного й виховного процесів, фінансової та господарської роботи;

- розглядають інші найважливіші напрями діяльності ліцею-інтернату.

6.5. У період між загальними зборами діє рада ліцею-інтернату.

6.5.1. Метою діяльності ради ліцею-інтернату є:

- сприяння демократизації й гуманізації навчально-виховного процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку ліцею-інтернату та вдосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу й демократичного стилю управління ліцею-інтернату та розширення колегіальних форм роботи;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

6.5.2. Основними завданнями ради ліцею-інтернату є:

- підвищення ефективності навчально-виховного, виховного процесів у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку ліцею-інтернату та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчального й виховного процесів;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного психологічного клімату в ліцеї-інтернаті; 

- сприяння духовному, фізичному розвитку ліцеїстів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання, виховання, утримання ліцеїстів, творчих пошуків і експериментальної та пошукової роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення ліцеїстів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов та удосконалення процесу навчання й виховання ліцеїстів;

- стимулювання морального й матеріального заохочення ліцеїстів;

- зміцнення партнерських зв'язків між сім'ями ліцеїстів та ліцеєм-інтернатом з метою забезпечення єдності навчально-виховного й виховного процесів.

6.5.3. До ради ліцею-інтернату обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків та ліцеїстів. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами ліцею-інтернату.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

6.5.4. Рада ліцею-інтернату діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог діючого законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності та рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом роботи, що складається на навчальний рік і затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора ліцею-інтернату, Власника, Уповноваженого органу управління, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать діючому законодавству та Статуту ліцею-інтернату, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють та громадськості.

У разі незгоди адміністрації ліцею-інтернату з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів ліцейного громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету ліцею-інтернату.

6.5.5. Очолює раду ліцею-інтернату голова, який обирається із складу ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада створює постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ліцею-інтернату, пов'язаної з організацією навчально-виховного, виховного процесів, фінансової, господарської діяльності, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

6.5.6. Рада ліцею-інтернату:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- спільно з адміністрацією розглядає й погоджує перспективний план роботи та план роботи ліцею-інтернату на рік і здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ліцею-інтернату, Правил внутрішнього розпорядку ліцею-інтернату; 

- сприяє формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність в Уповноважений орган управління; 

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора, його заступників, головного бухгалтера, інженера з охорони праці з питань навчально-виховної, виховної, фінансово-господарської, господарської діяльності, стану охорони праці;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям та вихователям, іншим педагогічним працівникам; 

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо покращення організації виховної роботи з ліцеїстами;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та Уповноваженого органу управління пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з ліцеїстами;

- розглядає питання сімейного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов ліцеїстів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічному всеобучу батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду й передплаті періодичних видань;

- розглядає питання про продовження навчання й працевлаштування випускників;

- організовує громадський контроль за харчуванням, медичним обслуговуванням ліцеїстів та їх утриманням;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи ліцею-інтернату.

6.6. Директор ліцею-інтернату:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового й кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує, координує діяльність педагогічних та інших працівників; 

- відповідає за реалізацію державного стандарту загальної середньої освіти для дітей, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок ліцеїстів, рівнем вихованості;

- діє від імені ліцею-інтернату, укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє ліцей-інтернат в усіх органах державної влади, установах і громадських організаціях тощо;

- створює необхідні умови для участі ліцеїстів у позакласній та позашкільній роботі;

- забезпечує дотримання вимог безпечної життєдіяльності, охорони здоров'я, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм, техніки безпеки;

- вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя, запобігання вживанню ліцеїстами алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок;

- забезпечує права ліцеїстів та захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- залучає діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій, військових частин, правоохоронних органів до навчально-виховного процесу, участі в учнівських об'єднаннях за інтересами;

- розпоряджається у встановленому законодавством порядку майном і коштами ліцею-інтернату;

- контролює дотримання тижневого розпорядку роботи ліцею-інтернату, організацію харчування й медичного обслуговування ліцеїстів;

- видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання;

- щороку звітує про свою роботу перед працівниками ліцею на загальних зборах колективу, перед батьками й громадськістю на загальноліцейних батьківських зборах.

6.7. На час відсутності директора поточне керівництво здійснює його заступник.

6.8. Обсяг педагогічного навантаження визначається директором ліцею-інтернату на підставі законодавства. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням діючого законодавства про працю.

6.9. У ліцеї-інтернаті створюється постійно діючий колегіальний орган управління ліцеєм-інтернатом – педагогічна рада, яку очолює директор.

Робота педагогічної ради організовується відповідно до потреб ліцею-інтернату. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

До складу педагогічної ради входять педагогічні працівники, бібліотекар. 

У засіданнях педагогічної ради можуть брати участь із дорадчим голосом представники органів управління освітою, підприємств, установ, організацій, батьки (або особи, що їх замінюють).

6.10. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення й методичного забезпечення навчально-виховного та виховного процесів, планування та режиму роботи ліцею-інтернату;

- переведення ліцеїстів до наступних класів і їх випуск, видачі документів про освіту;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки й передового педагогічного досвіду;

- морального й матеріального заохочення ліцеїстів та працівників ліцею-інтернату.

6.11. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб ліцею-інтернату. 

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного й виховного процесів.

6.12. У ліцеї-інтернаті можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до діючого законодавства України.

 

VII. Матеріально-технічна база

7.1. Матеріально-технічна база ліцею-інтернату включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі ліцею-інтернату.

7.2. Майно ліцею-інтернату є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і належить йому на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, ліцей-інтернат користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства та Договору, укладеного з управлінням об’єктами спільної власності територіальних громад області.

7.3. Ліцей-інтернат відповідно до діючого законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ліцею-інтернату проводиться лише у випадках, передбачених діючим законодавством. Збитки, завдані внаслідок порушення майнових прав іншими юридичними й фізичними особами, відшкодовуються відповідно до діючого законодавства.

7.5. Ліцей-інтернат самостійно використовує бюджетні та позабюджетні кошти, відповідно до єдиного кошторису доходів і видатків, затвердженого в установленому порядку. 

 

VIII. Фінансово-господарська діяльність

8.1.Фінансово-господарська діяльність ліцею-інтернату здійснюється на основі її кошторису.

8.2. Джерелами формування кошторису ліцею-інтернату є:

- кошти освітньої субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам та обласного бюджету; 

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані за надання платних послуг, відповідно до чинного законодавства;

- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 

- інші надходження, не заборонені законодавством; 

- благодійні внески та добровільні пожертвування юридичних і фізичних осіб.

8.3. Доходи (прибутки) ліцею-інтернату використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених у статуті ліцею-інтернату.

8.4. Розподіл отриманих доходів (прибутків) ліцеєм-інтернатом або їх частини забороняється серед Власника, Засновників, Уповноваженого органу управління, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), та інших пов’язаних з ними осіб.

8.5. Ліцей-інтернат має право на придбання й оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-яких підприємств, установ, організацій або фізичних осіб, ініціювати передачу майна в оренду, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють покращенню соціально-побутових умов учнів та працівників.

8.6. Вихованці ліцею безкоштовно забезпечуються гуртожитком, харчуванням за встановленими нормами, спортивним інвентарем. 

8.7. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в ліцеї-інтернаті визначається діючим законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Уповноваженого органу управління, інших органів влади. 

8.8. Звітність про діяльність ліцею-інтернату подається відповідно до діючого законодавства.

 

IX. Міжнародне співробітництво

9.1. Ліцей-інтернат за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Ліцей-інтернат за погодженням з Уповноваженим органом управління має право відповідно до діючого законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 

X. Контроль за діяльністю ліцею-інтернату

10.1. Контроль за діяльністю ліцею-інтернату здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері освітнього рівня загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів Міністерства освіти і науки України та Уповноважений орган управління. Основною формою державного контролю за діяльністю ліцею-інтернату є атестація, що проводиться Уповноваженим органом управління не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) ліцею-інтернату з питань, пов'язаних з навчально-виховною, виховною, фінансовою та господарською діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної, виховної, фінансової та господарської роботи, але не частіше одного-двох разів на рік. 

 

XI. Реорганізація або ліквідація ліцею-інтернату

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ліцею-інтернату приймає Власник.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ліцеєм-інтернатом.

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ліцею-інтернату, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику. 

11.3. У випадку реорганізації права й зобов'язання ліцею-інтернату переходять до правонаступників відповідно до діючого законодавства. 

11.4. У разі ліквідації ліцею-інтернату його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачене законодавством.

11.5. Ліцей-інтернат вважається ліквідованим з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру про державне реєстраційне припинення юридичної особи.

 

Log in